בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לא לשקץ את הרצון – שפת אמת לפרשת שמיני

כ"ג אדר א תשע"ט שפת אמת שנת תרל"ז

כ״א אדר ב׳ תשע״ט

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועהשיעור לע”נ גרשון בן מרדכי חיים ויפה דרנסבמדרש זאת החיה אשר תאכלו כל אמרת אלוה צרופה כו’ ניתנה תורה לצרף את הבריות כו’. כי בוודאי האדם צריך לחבר ולקרב כל הנבראים בשורש עליון. כי יש דצח”מ. וצומח נצמח מעפר ודומם. וחי ניזון ע”י צומח. ובע”ח מזין למדבר. והנה בנ”י נבחרו מהמדברים ולכן צריך להיות ג”כ מיוחד מיני ב”ח בפרט אל בנ”י שהם מיוחדין וע”י אכילת איש הישראלי שע”י זה מוסיף כח בעבודת הבורא ית’. עי”ז צריך לקרב ולהעלות כל מיני הדצח”מ להשי”ת. וזה אמרת אלוה צרופה להיות כל מה שנברא בעשרה מאמרות נעשה צירוף א’ כלי מיוחדת להבטל להשי”ת. והתורה מורה דרך איך לקרב כל הבריאה וז”ש שניתנה לצרף הבריות:ובמד’ תנחומא לעשות רצונך כו’ חפצתי ותורתך בתוך מעי. בכל דבר נתן השי”ת מצוה ע”ש שיש בכל איש ישראל רצון אמת להשי”ת כמ”ש ז”ל לעולם יראה אדם כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו. אך הצרה בצדה הרצונות אחרים שנמצאים באדם מכח היצה”ר והם גורמים שלא יוכל רצון אמת להתרחב בלב כראוי. וז”ש שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. נפש הוא הרצון כמ”ש יש את נפשכם וע”ז נאמר אל תשקצו את נפשותיכם כי אם הרצון אינו משוקץ ממילא מתרחב רצון אמת שבלב איש ישראל להשי”ת. וז”ש בשרצים (אנכי ה’ אלקיך המעלך) [*אני ה’ המעלה אתכם] מארץ מצרים כי השי”ת הוציא את בנ”י ממיצר ולכן אם כך הוא ישמור עצמו מלשקץ הרצון. ממילא יוכל להתרחב ולהמשיך כל הגוף להבורא ית’. וז”ש אנכי המעלך מארץ מצרים הרחב פיך הוא באמת שמירת פה ולשון שעי”ז השמירה יוכל להתרחב כמ”ש ואמלאהו. איברא גם זה אמת שאם אדם מתדבק היטב במצוה וממשיך כל נפשו ורצונו להשי”ת עי”ז לא יבוא ג”כ לידי רצון אחר וז”ש התרפית ביום צרה צר כחכה מכלל שאם הי’ מתחזק בטוב כראוי לא הי’ לו מצר ע”י יום צרה כלל כנ”ל:הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורד

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן