• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

להיות בעל מום שלם

ח' אדר א תשע"ט
פסקה ל"ו

לחצו לשיעורים נוספים בספריש לך כנפי רוח
לחצו לצפייה בשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפירא
עבור לתוכן העמוד