תכנית רבנות

לימוד ההלכה בישיבת ההסדר רמת גן

לימוד ההלכה הינו נדבך חשוב במיוחד בהתפתחותו של בן-תורה ותלמיד-חכם. 

בשנותיו הראשונות בישיבה התלמיד מתרגל ללמוד סוגיות בעיון ולהעמיק בסברא של צדדי-המחלוקת בגמרא בראשונים ובאחרונים. 

כשהוא כבר יודע ללמוד ‘צורתא דשמעתא’, הוא ממשיך ומתפתח להסקת הסוגיה אליבא דהלכתא לאור סברותיה, ולומד כיצד לדמות מילתא למילתא בשאלות חדשות המתעוררות בעולמנו. 

לכן, צורת לימוד ההלכה היא תמיד בעיון עמוק בסוגיה שהיא המקור לאותו נושא, ורק אח”כ טור ובית-יוסף שו”ע ונושאי כליו, עד האחרונים, כולל שו”תים ואחרוני זמננו. 

התלמיד מקבל דף מקורות ושאלות למיקוד העיון בנושאים המרכזיים בסוגיה ובהלכה. השיעור המתקיים פעמיים בשבוע עוסק במה שהכין בלימוד החברותא.

במהלך הלימוד, התלמיד מתחנך לכבוד והערצה לפוסקי הדורות, ראשונים ואחרונים. הוא לומד על יראת-ההוראה וגודל האחריות של הפוסק בבואו להורות הלכה. על הזהירות העצומה הנדרשת כשמטפלים בשאלה מעשית, גם כשמדובר בסייגים דרבנן או חומרות האחרונים. 

התלמיד לומד את האופן בו בנויה תשובה לשאלה מעשית, המורכבת מנימוקים שונים עד שהיא מגיעה למסקנה. הוא רוכש את הכלים להבחין בין מקרים בהם ניתן להקל לבין מקרים בהם יש להחמיר. מתי כחא דהיתרא עדיף ומתי המחמיר תבוא עליו ברכה.

לימודי הרבנות בישיבה כוללים את כל החומר הנדרש ע”י הרבנות לרבנות שכונה, ולפי התכנית שלנו התלמיד יוכל לסיים את כל המבחנים במהלך חמש שנים.

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן