אודות הישיבה

ישיבת רמת גן, נעים להכיר!

כל אחד מאתנו נושא אתו געגוע עמוק, געגוע שאין לו מילים ושפה אבל צורב את נפשנו. אנו מלאי כמיהה מחפשים שואלים ופעמים רבות אפילו לא יודעים לומר מה בדיוק. ברגעים רבים אנו צמאים לה’ יתברך, לתורתו ולמצוותיו אך ישנם רגעים אחרים, רגעים של קושי, בהם איננו מצליחים לחוש כיצד אנו מרווים את עצמנו מאלה. יש רגעים שבהם אנחנו קרועים בין השאיפה לחופש ולחיים לבין הרצון להתמסר ולקבל על עצמנו באמת ובתמים עול מלכות שמים. ישנם זמנים ששלום שוכן בין השאיפות האלה וזמנים בהם נדמה לנו כי שאיפות אלו מסוכסכות זו עם זו.
שאלות העומק שמטרידות אותנו אינן דווקא שאלות של אמונה אלא שאלות של אמון. נדמה כי הדור הזה בכללו וכך גם כל אחד מאתנו איננו מוטרד כמעט משאלות עצם מציאותו של בורא העולם אלא משאלת טובו.
גם הגעגוע שמלחך את נשמתנו הוא געגוע לא-לוהים טוב ומטיב קרוב ואוהב, בנוסף כמובן להיותו רם ומתנשא מעל כל גדר ומחשבה. אנחנו צמאים לתורה ומצוות מלאות חיים תורה ומצוות שיביעו את כל הטוב שבכל אחד מאתנו את הכישרונות את האהבות את הרצונות הטובים.
ישיבת רמת גן נטלה על עצמה להתייגע כדי להשיב את האמון, אמונם של ישראל ואמונו של כל אחד מאתנו בה’ יתברך.
חוט השדרה המעמיד את בית המדרש הינו השקיעה בלימוד הגמרא והפוסקים תמידים כסדרם. שיעור כללי בעיון בסוגיה הנלמדת בגמרא ושיעורים נוספים נמסרים מידי שבוע לכלל תלמידי הישיבה מפי מו”ר הרב יעקב אריאל שליט”א, רב העיר ונשיא הישיבה. מו”ר הרב יעקב אריאל שליט”א מעביר לבחורי הישיבה עונגי שבת ושיעורים בביתו וכן שוהה בישיבה בחלק מהשבתות והחגים. לימוד העיון בישיבה הינו תובעני, מעמיק ויסודי ואל צוות הרמי”ם, תלמידי חכמים וותיקים ומסורים, הצטרף מו”ר הרב בן ציון אלגאזי שליט”א, אשר משמש כראש הישיבה ור”מ שיעור א’. בנוסף, הרב אלגאזי, מעביר שיעורים וחבורות מידי יום לכלל תלמידי הישיבה.

בנוסף לתביעה בלימוד הגמרא, מתלווה שקידה ויגיעה ללון בעומק חלקיה הפנימיים של התורה, כפי שהם באים לידי ביטוי במעיינות החיים של החסידות לפלגיה השונים ובעיקר מתוך אורו של מרן הרב קוק זצ”ל.
בדברי החסידות, באופייה ואף בהליכותיה אנו מוצאים את הדבקות הלוהטת בה’ א-לוהים חיים, ואת המסירות למען קיום דברו, מתוך חיוניות עזה. ובתורתו של מרן הרב אנו מוצאים את עוז החיים הצבעוניים והמלאים בכוחותיו הגדולים וברצונו. מעבר לכך, את מבט העומק ההיסטורי שנותן בידינו את הדעת והיכולת כלכל את צעדינו כעם אלוקי עת חזרתנו הביתה. חזרה אשר היא מסובכת מאוד ומאידך, מאירה באור יקרות של פעמי גאולה.
התמודדות ישירה עם משבר האמון של הדורות האחרונים מצוי בתורתו הייחודית ובשיעוריו של ראש הישיבה מו”ר הרב יהושע שפירא שליט”א, העוסקים בעיון בסוגיות האמוניות הפנימיות של משמעות ההסתרות והייסורים אצל הכלל ואצל הפרט וביותר, עוסקים באור האלוקי המופלא הטמון בהם.
תורת החיים הזאת על שלל פניה ספוגה באווירה המיוחדת שמאפיינת את הישיבה – שמחה וחיוניות מיוחדות של עבודת ה’

עמל הלימוד בבית המדרש המשולב בעבודת ה’ עמוקה ומלאה באמון, מצמיח תלמידי חכמים אשר אינם מוחקים ומוותרים על חלקים שונים בתורה ובאישיותם.

ישיבת רמת גן שחרטה על דיגלה את האמרה “להאיר את העיר” הינה חלוצת הישיבות הציוניות בגוש דן. הימצאותה של הישיבה בלב גוש דן מביאה את האור הנפלא של היהדות בכלים נאים מתוקים ומחיים לכל הסביבה, הן בפן הסגולי מעצם היותה מקום של תורה באזור זה והן בפן המעשי כאשר בני הישיבה נוטלים חלק פעיל בהפצה וקירוב סביב חגים ובסופי שבוע בזמנים מוגדרים ,באופן שלא פוגע ברצף הלימוד וההתמסרות אליו אלא אדרבא מוסיף ומעצים את החיבור העמוק אליה ואת חיבור ליבות ישראל לאביהם שבשמים.  

את בית המדרש מלווה קהילה המונה כ-200 משפחות אשר מרעיפה חום ואהבה כפי הישיבה וכן עסוקה בפעילויות נרחבות למען החברה, בהפצת יהדות, ובנטילת חלק מרכזי בתפקידים שונים בעיצוב דמותה של מדינת ישראל.

כל אלה מכוננים בית מדרש חי, רענן ושוקק חיים, בית מדרש אשר רוח בו ואשר תורת חיים פורייה ומשיבת נפשות נלמדת בו.

.……………………….

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן