• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

לפני ולפנים | ממעמקים באה התשובה

ו' תשרי
מתוך כנס בכל לבבך המקוון | ממעמקים באה התשובה


לחצו לשיעורים נוספים מכנסי בכל לבבך המקווניםעבור לתוכן העמוד