• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

דלתי תשובה חי פתח לי- שו"תשובה | מתוך בכל לבבך- בקשו פני- אלול

ז' אלול


לחצו לשיעורים נוספים מכנס בקשו פני | בכל לבבך מקוון | אלול

לחצו לשיעורים נוספים מכנסי בכל לבבך המקווניםעבור לתוכן העמוד