• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן- בין אדם לחברו

י' תמוז ה'תש"פ

האם ישנם מצבים בהם מותר או מצווה לשנוא אדם מישראל? מה המשמעות ההלכתית של שנאת אדם? מה דינם של מחללי שבת בפרהסיא- בימינו?

השיעור מוקדש לע"נ - שרה בת ר' משה זאב. י' בתמוז יום השנהקרא עוד
ג' תמוז ה'תש"פ

השיעור עוסק בגדרי שנאה- איך מגדירים דבר שאין לו ממשות ומה הנפקא מינות ההלכתיות של שנאת אדם לחבירו, חס וחלילהקרא עוד
כ"ו סיון ה'תש"פ

השיעור עוסק בזמנים ביום-יום, במעגל החיים ובמעגל השנה בהם יש בעיה בהזכרת שמו של ה'- "שלום"
קרא עוד
19/06/2020
י"ב סיון ה'תש"פ

סדרה חדשה! צורבא מרבנן הלכות בן אדם לחבירו
ואהבתך לרעך כמוך, כפשוטו?קרא עוד
עבור לתוכן העמוד