• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן- בין אדם לחברו

ז' אלול ה'תש"פ

מתוך שיעורי צפרא טבא בישיבה

השיעור עוסק בגמילות חסדים שאינה מצוות צדקה, כגון עזרה לחבר, מעשר זמן, ביטול תורה עבור גמילות חסדים ועודקרא עוד
ב' מנחם- אב ה'תש"פ

על חשיבותה של הארת פנים בכל מצוות בין אדם לחבירו השונות

הלכות תשעת הימים, שבוע שחל בו ותשעה באבקרא עוד
י"ז בתמוז

מתי צריך ללמד זכות? על מי צריך ללמד זכות? למה מלמדים זכות? ואיך מלמדים זכות
שיעור הלכה למעשהקרא עוד
י' תמוז ה'תש"פ

האם ישנם מצבים בהם מותר או מצווה לשנוא אדם מישראל? מה המשמעות ההלכתית של שנאת אדם? מה דינם של מחללי שבת בפרהסיא- בימינו?

השיעור מוקדש לע"נ - שרה בת ר' משה זאב. י' בתמוז יום השנהקרא עוד
ג' תמוז ה'תש"פ

השיעור עוסק בגדרי שנאה- איך מגדירים דבר שאין לו ממשות ומה הנפקא מינות ההלכתיות של שנאת אדם לחבירו, חס וחלילהקרא עוד
כ"ו סיון ה'תש"פ

השיעור עוסק בזמנים ביום-יום, במעגל החיים ובמעגל השנה בהם יש בעיה בהזכרת שמו של ה'- "שלום"
קרא עוד
19/06/2020
י"ב סיון ה'תש"פ

סדרה חדשה! צורבא מרבנן הלכות בן אדם לחבירו
ואהבתך לרעך כמוך, כפשוטו?קרא עוד
עבור לתוכן העמוד