• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מסכת ברכות

לכאן ישלחו הקלטות של עמוד יומי מסכת ברכות מתחילתה. בקצב של שניים וחצי דפים וחצי לשבוע לפי חשבוני אפשר בהאזנה של שעה וכמה דקות לשמוע את חמשת העמודים של השבוע. דרך טובה לנצל את הנסיעות הארוכות של שישי ומוצאי שבת. בהצלחה רבה ונזכה לישועות.
יהודה מלמד.
י"ד שבט תשע"טקרא עוד
י"א שבט תשע"טקרא עוד
י' שבט תשע"טקרא עוד
ט' שבט תשע"טקרא עוד
ח' שבט תשע"טקרא עוד
ז' שבט תשע"טקרא עוד
ד' שבט תשע"טקרא עוד
ג' שבט תשע"טקרא עוד
ב' שבט תשע"טקרא עוד
א' שבט תשע"טקרא עוד
כ"ט טבת תשע"טקרא עוד
כ"ו טבת תשע"טקרא עוד
כ"ה טבת תשע"טקרא עוד
כ"ד טבת תשע"טקרא עוד
כ"ג טבת תשע"טקרא עוד
כ"ב טבת תשע"טקרא עוד
י"ט טבת תשע"טקרא עוד
י"ח טבת תשע"טקרא עוד
י"ז טבת תשע"טקרא עוד
ט"ז טבת תשע"טקרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד