• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שמחת תורה

שמיני עצרת הוא יום של שמחה מרובה, אף יותר מאשר חג הסוכות. מה מקור השמחה הזו ועל מה אנו שמחים?
נתבונן בשני ביאורים הסותרים לכאורה זה את זה, אך למעשה הם משלימים: האחד במדרגה של העולם הזה, והשני – במדרגה שלעתיד לבוא.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
עבור לתוכן העמוד