• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שבועות

מדרש מופלא מביא חמישה רבדים כיצד צריך ללמד תורה. מצד אחד, התורה צריכה להיות מתוקה מדבש ונופת צופים, ולהשאיר אצל השומעים אותה עונג בל ישוער. מצד שני, הדבקות האלוקית היא למעלה-מעלה מכל גדר של עונג גשמי.
על דרכי הלימוד בתורה הקדושה לרגל חג השבועות
עריכה: דרור יהבקרא עוד
ארבע הכנות מצווה הקב"ה את ישראל בעומדם לפני הר סיני, בימים שלפני מתן תורה. מה עניינן? כיצד הן מכינות את הכלה ואת חתנה לקראת יום החתונה הגדול שבו תתגשם בחירת החתן בכלה?
שיעור על ההכנה לקראת חג מתן תורה
עריכה: דרור יהבקרא עוד
עבור לתוכן העמוד