• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

חיילים

  • הרב שלומי בביקור חיילים

  • אורי פינסקי בשיחה עם חיילים בשטח

  • גם במילואים: הרב אלגאזי ותלמידי הישיבה מכשירים מטבח לפסח

עבור לתוכן העמוד