• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר דברים

לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש להתבונן- כיצד עלינו להתוודות על חטאינו?
האם ראוי לשטוח ולפרט את החטא, או שמא עדיף להסתיר ולכסות אותו?
נעמיק במהותו של הוידוי על החטא וננסה להבין כיצד 'וידוי מעשרות'
המופיע בפרשתנו, מסייע בידינו לעמוד על טיבו הפנימי של הוידוי.קרא עוד
מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל
ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני?
נתבונן במצוות הקהל המופיעה בפרשתנו,
ומתוך כך נעמיק להסביר את כפילות הפנים של שבת זו-
"שובה" או "תשובה"?קרא עוד
מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים
ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה?
נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות מאוחדת,
וננסה להעפיל לשורשה הגבוה שלמעלה מכל סתירה.קרא עוד
הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה.
"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"
מי היא ציון? מי הם שביה? מהי מעלת ה'צדקה' על ה'משפט'?
ומהי תשובתו של ה'?קרא עוד
השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר.
אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה ותוכחה?
נעסוק כאן בשלושה שושבינים מיוחדים המלווים מטרונה אחת,
ונעמיק בשאלת 'איכה', עד שנהפך מר למתוק.קרא עוד
מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה?
נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע,
וננסה להסביר, כיצד נוכל להפוך את הרע לטובה?קרא עוד
כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו?
נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים שונות להבין
מדוע אכן יש מיעוט אבלות, כיצד שלובות הבכייה והשמחה זו בזו,
ומהו גילוי השמחה העליון של המתאבלים על ירושלים.קרא עוד
נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל,
ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם ובמעשיהם של גדולי ישראל.
נברר: כיצד נוכל לאהוב כל אחד מישראל, גם אלו הרשעים והחוטאים?קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד