• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר דברים

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה.
"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"
מי היא ציון? מי הם שביה? מהי מעלת ה'צדקה' על ה'משפט'?
ומהי תשובתו של ה'?קרא עוד
השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר.
אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה ותוכחה?
נעסוק כאן בשלושה שושבינים מיוחדים המלווים מטרונה אחת,
ונעמיק בשאלת 'איכה', עד שנהפך מר למתוק.קרא עוד
מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה?
נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע,
וננסה להסביר, כיצד נוכל להפוך את הרע לטובה?קרא עוד
כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו?
נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים שונות להבין
מדוע אכן יש מיעוט אבלות, כיצד שלובות הבכייה והשמחה זו בזו,
ומהו גילוי השמחה העליון של המתאבלים על ירושלים.קרא עוד
נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל,
ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם ובמעשיהם של גדולי ישראל.
נברר: כיצד נוכל לאהוב כל אחד מישראל, גם אלו הרשעים והחוטאים?קרא עוד
מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים
ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה?
נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות מאוחדת,
וננסה להעפיל לשורשה הגבוה שלמעלה מכל סתירה.קרא עוד
בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו, מופיע הציווי על חובת ההורים
ללמד את בניהם ולהנחילם את דרך התורה: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם".
כיצד בדור שלנו נוכל לחנך את ילדינו לדרך התורה?

על חינוך ללַהַט בְּלִי לַחַץ.קרא עוד
שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות,
הם כשטר נישואין שניתן בשנית לאחר שטר גט הכריתות שניתן לעם ישראל בעת החורבן.
נתבונן במערכת היחסים שבין הגיטין לקידושין ביחיד
כמערכת היחסים שבין גלות לגאולה באומה,
ונברר- מהי המשמעות של הקדמת הגיטין לקידושין,
ומהי משמעותם של גיטין המופיעים אף בתוך הקידושין עצמם.קרא עוד
פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה מרמז דמיון זה על תפקידה של העגלה בכפרת החטא, שאיש אינו יודע מי גרם לו? ומה נוכל ללמוד מכך שהיא נקראת מדי שנה בתחילת אלול, חודש הרחמים והסליחות, לעבודת התשובה?
עריכה: דרור יהבקרא עוד
מהי עבודת התפילה?
נמנה כאן מדרגות שונות בתפילה ונעמיק בעליונה והעיקרית שבהן.
כיצד נוכל לעמוד לפני ה' יתברך ולקרוא לו בכל לבבנו?קרא עוד
האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד.
כיצד ניתן להילחם בלעדיו?
עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו מהו האומץ הראוי במלחמה
הן כנגד האויב החיצוני, והן במלחמה שאנו נלחמים בימי אלול כנגד האויב הפנימי,
עד כדי ביטחון שלם - "ה' מָעוֹז חַיַּי מִמִּי אֶפְחָד".קרא עוד
משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן ונביא,
הם ארבעה רשויות השלטון בעם ישראל הנזכרים בפרשתנו.
כל אחת מארבע רשויות אלה ממונה על תחום מסוים באומה הישראלית,
ובכל אחת מהם מתגלה אחדותה של כנסת ישראל באופן אחר.
ארבעה מוסדות אלה בעלי סמכות, תוקף ועוצמה כלפי חוץ
אך בפנימיותם הם מכילים מתיקות נפלאה.
נתבונן בהם בארבע דרגות קיום- נפש, רוח, נשמה, חיה-יחידה
וכביטוי לקשר ולדבקות אלוקית שבין כנסת ישראל לדודהּ.קרא עוד
בימי חודש הרחמים והסליחות
נעמיק להתבונן בעניינה של התשובה
באמצעות משל מלא פרדוכסים,
המדבר אל היצר הרע בגובה העיניים.קרא עוד
מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה.
נתבונן בה וננסה להבין-
מה מזכירה לנו מצוות השכחה שאנו מעדיפים לשכוח?
כיצד מי שהוא שכוח ועזוב נזכר ונאסף בפני מי שאין לפניו שכחה?
ומדוע העמידה לפניו "כדלים וכריקים", היא שפותחת שערי תשובה?קרא עוד
מסעה של הגפן ממצרים
דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל
יבואר כאן כמסע בירור זהותה של האומה הישראלית, קדושתה וסגולתה.
"תְּגָרֵשׁ גּוֹיִם וַתִּטָּעֶהָ", אז ולדורות עולם.קרא עוד
נעמיק כאן בשניים מרמזי אלול,
ומתוך כך ביחס שבין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו.
מדוע האביון הוא המתנה הגדולה ביותר
שהקב"ה יכול להעניק לנו?קרא עוד
הספרדים והאשכנזים חלוקים לגבי תחילת זמן הסליחות.
אין זוהי מחלוקת טכנית בלבד אלא יש בה ביטוי לאופי הייחודי ולמשמעות הפנימית
של הסליחות, כפי שעולה מכל מנהג.
מהם ארבעים הימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים?
מה משמעותם של ארבעת הימים שלפני ראש השנה,
ומדוע, לפי האשכנזים, מתחילים לומר סליחות דווקא במוצאי שבת?קרא עוד
לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש להתבונן- כיצד עלינו להתוודות על חטאינו?
האם ראוי לשטוח ולפרט את החטא, או שמא עדיף להסתיר ולכסות אותו?
נעמיק במהותו של הוידוי על החטא וננסה להבין כיצד 'וידוי מעשרות'
המופיע בפרשתנו, מסייע בידינו לעמוד על טיבו הפנימי של הוידוי.קרא עוד
מתי הוא הזמן שנידון בו העולם?
נתבונן בחמש דעות בדברי רבותינו
ונעמיק להבין מדוע יש צורך בכתיבה וחתימה,
ומהו עומק טוב ה' המתגלה בדין.קרא עוד
מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל
ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני?
נתבונן במצוות הקהל המופיעה בפרשתנו,
ומתוך כך נעמיק להסביר את כפילות הפנים של שבת זו-
"שובה" או "תשובה"?קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד