• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר במדבר

נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את אופן נחלת הארץ בימי יהושע בן נון.
לעומתה, לעתיד לבוא עתידים ישראל לנחול את הארץ בגילוי אלוקי שלם.
נתבונן בהבדלים שבין נחלת יהושע לנחלה לעתיד לבוא
ומתוך כך, בימים אלו שבין המְצרים, נתמלא געגועים והשתוקקות
לנחול את הארץ נחלה בלי מְצרים.קרא עוד
פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש, לשלום ואהבה.
באמצעות התבוננות במעשה קנאותם של פינחס ורב אדא בר אהבה,
ננסה לגשר על הפער הזה,
ולגעת בשורשיה של הקנאה לדבר ה'.קרא עוד
נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד:
במה זכו שדיני נחלת הארץ נכתבו בתורה דווקא דרך סיפורן,
ומה זכו שפרשה שלמה בתורה תיכתב על ידן?
ננסה להבין מהי מעלתן המיוחדת ביחס לנחלת הארץ,
וכיצד שגבה מעלתן אף ממעלת משה רבנו.קרא עוד
הגאולה העתידה ובניין הבית, תלויים באהבת חינם ובביטויה המילולי-
בריבוי דברי אהבה וחיבה בין איש לרעהו.
נתבונן מהו הקשר שבין גאולת הדיבור לאהבת חינם,
מהי גלותו של הדיבור, וכיצד נוכל לגאלו.קרא עוד
פרשת מסעי מתארת את גבולות הארץ מצפון ומים, מנגב ומקדם. נקודת ההתחלה והסיום שלהם היא ים המלח. מדוע בוחרת התורה דוקא את סדום ועמורה בתור נקודת המבט היסודית על ארץ ישראל? דרך עיון בסדר הפרשה יתגלה קו שחורז אותה מקצה לקצה, ומאיר את רגעי הכניסה לארץ באור אלוקי נשגב.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.
מדוע שבה ומונה התורה מסעות אלה?
במה זכה אהרון שהוזכרה מיתתו בתוך סדר המסעות
וכיצד דמותו מהווה נחמה לפורענות ולצרות הגלות של חודש אב?קרא עוד
כ"ו סיון ה'תש"פ

פרשת קרח אינה הפעם הראשונה בו מוטחת במשה ביקורת קשה, אך בשונה מהפעמים הקודמות, כאן הביקורת מוטחת ישירות כלפיו. למרות שמשה ואהרן שומעים פעם אחר פעם את חרפתם, הם שותקים; למרות ההתקפות עליהם הם עושים מאמץ להביא לסיום המחלוקת ברוח טובה. דמותם המיוחדת מזדקרת מבין הפסוקים בדמות הפרוש של רבנו בחיי בספר 'חובות הלבבות', המעוררת השתאות והשראה באופן יוצא דופן.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד