• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר במדבר

מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה הישראלית?
מה מקום למנות את ישראל ומדוע פעמים אחרות אין למנות אותם?
נתבונן ביחסי הגומלין שבין שלושה מניינים שבתורה
ואף נבאר מהי שייכותו של יום ירושלים למנייני המדבר.קרא עוד
למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש וירושלים,
המבטאים את רב גוניותו של המקום אשר רב בו הנסתר על הנגלה.
באמצעות מדרשו של רבי אלעזר נתמקד בשם אחד,
שהוא עיקר מהותו של מקום זה כפי שיתגלה לעתיד לבוא.
מהו הפלא הגדול שהגויים ינהרו לחזות באורו?קרא עוד
נעמיק כאן בדברי שלמה המלך עליו השלום
המלמדנו אודות תורתנו הקדושה.
מי היא הנסיכה שקיימת מעולם, עוד לפני שיש לה ארמון,
ומהו השעשוע שבלעדיו אין לנו קיום?קרא עוד
באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר.
מה יש בו במדבר, או שמא מה אין בו,
שהוא משמש כצליל וכתפאורה
המלווים את עם ישראל בימי התהוותו?קרא עוד
לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו,
נעמיק להתבונן במעלת תורתנו הקדושה.
מה המשמעות שהתורה ניתנה לנו במתנה,
וכיצד היא עבורנו ככלה לחתן?קרא עוד
כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת,
מציץ הקב"ה מבין כפות ידיהם ונותן להם את הכוח
לברך את ישראל ואת העולם כולו.
מהו כוחה המיוחד של הברכה שניתנה לישראל
וכיצד מברכים ישראל את אביהם שבשמיים?קרא עוד
משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו,
מחלק ומארגן את מקום השראת השכינה בישראל.
נתבונן בחלוקה זו כביטוי למדרגות השונות בעבודת ה'
באומה ובאדם הפרטי,
וננסה להבין כיצד עלינו לשאת את משא הקדושה
בחיינו הפרטיים והציבוריים.קרא עוד
לא נעסוק כאן כהרגלנו בפרשת השבוע, אלא בענייני עבודה שבלב.
ננסה להסביר מהו כובד ראש שמתוכו צריך לעמוד בתפילה,
ומהי כוונת הלב לה זכו חסידים ראשונים.
נעמיק בדברי בעל התניא אודות עבודתם של בינוניים
ובדברי מרן הרב קוק אודות ההכנה לתפילה,
ונבחין בין שתי דרכים של עבודת הלב.קרא עוד
המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך לא נאמר מי מביניהם נשא את הפירות.
הגמרא סבורה שהיו אלה עשרת המרגלים, ואילו ספר הזוהר סובר שהיו אלה דוקא יהושע וכלב. מה שורש המחלוקת ומה הוא בא ללמדנו?
נבחן את מהות תכונת הענקיות של הפירות ושל תושבי הארץ, ונעסוק בפער שבין קבלת עול ומסירות הנפש בזמן הזה אל מול ההתענגות על טעם הפירות המתוק לעתיד לבוא.
קרא עוד
מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא המרגלים?
נעמיק במהות מצוות ניסוך היין ובמקומו המהותי של פרי הגפן בחטא המרגלים.
ננסה להסביר כיצד נסכי היין יש בכוחם לתקן את הדיבה על פרי הארץ,
וכיצד יש בהם כדי לתקן את ארץ כנען כולה.קרא עוד
המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו ואמרו כי "ארץ זבת חלב ודבש היא"
אך הוציאו דיבתה – "ארץ אוכלת יושביה".
כיצד ייתכן כי שני הדברים הנראים סותרים לכאורה, אמיתיים שניהם,
ומהו אם כן חטאם של המרגלים?
נבאר מהי המעלה המיוחדת והעליונה של הארץ ש"טובה הארץ מאוד מאוד" המתגלה דווקא מתוך חטא ומשבר
וכיצד תלויה הגאולה בנקודת המבט הנכונה על הארץ ועל העם היושב עליה.קרא עוד
חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני חטאים המופיעים בפרשתנו, מלבד חטא המרגלים. שניהם עומדים על קו התפר שבין דור יוצאי מצרים לדור הנכנסים לארץ.
נעמיק להתבונן: האם בעת כזו יש להעפיל או לקושש?
כיצד להחזיק גם בעבר וגם בעתיד? כיצד להיות גם כאן וגם שם?קרא עוד
נלך בעקבות צבעי הציצית
מן הלבן אל התכלת, ומן התכלת אל הלבן.
ננסה להבין כיצד בכוחו של פתיל התכלת
להוציא אותנו מנפתוליו הסבוכים של העולם הזה,
ולהביא אותנו אל כסא הכבוד, ואף למעלה-למעלה משם.קרא עוד
מה פשר ריבוי מתנות הכהונה,
מה הן באות ללמדנו, ומה מענה יש בהן למחלוקתו של קורח?
התבוננות בסדר ובחלוקה הפנימית שבהן
תבהיר לנו מהו היחס בין כהן לישראל ובין מעלה למטה,
וכיצד הופך העור לאור.קרא עוד
מה פשר החוקיות של פרה אדומה,
המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים?
נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להבין
מהי הכפילות שבה עלינו לפעול בתהליך הטהרה שלנו.קרא עוד
שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר.
כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר הוא מובילם דרך התמודדויות שונות
של מחסור במים- במרה, ברפידים ובקדש, ובכל פעם נותן מענה שונה לבעיה זו.
נתבונן כיצד משקפת דרך זו שלבים שונים בדרכו של כל צמא לדבר ה'
ומהי 'עבודת הצמאון' המיוחדת הנלמדת לקראת הכניסה לארץ.קרא עוד
ערב הכניסה לארץ, לאחר ארבעים שנים במדבר, בני ישראל מתכוננים לבוא פנימה,
אולם דווקא אז מתפרצים קשיים וצרות.
נעמוד על טיבו ומהותו של הרגע המיוחד במעבר בין המדבר לארץ ישראל,
וננסה להסביר מה מקומה של טהרת פרה אדומה בשעה זו,
ומדוע כשישנה התקרבות דווקא אז חלה התרחקות.קרא עוד
בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל בקללתם.
מהו כוחה של הקללה? האם יתכן שאפשר באמת לקלל את ישראל?
מה זכה בלק הרשע בזכות ארבעים ושתיים קורבנות שהקריב שתצא ממנו רות?
וכיצד צומחת הגאולה מדעת עליון המתגלה בדמותו של בלעם הרשע?
נתבונן במדרגתו של בלעם ומתוך כך נעמוד על מקומה של פרשייה זו
כהכנה לכניסה לארץ ישראל.קרא עוד
אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק הרשע לטובה.
התבוננות בסדר הפנימי שבהן, תוביל אותנו להבין
מהו היחס שבין הרע לטוב בעם ישראל, ומהו עומק מהותם של ישראל
מלמעלה ועד למטה, בנצח ובמהלך ההיסטוריה, מראשית ועד אחרית.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד