• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר שמות

מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי ונעימות,
אולם יחד עם זאת, פעמים מתגלים בה סיבוכים, חיכוכים וקשיים.
ככל הנראה הדבר נובע מן הפער המוכרח שבין בני הזוג,
אך מה בדבר הקשר שבין האנושי לאלוקי?
נתבונן במערכת היחסים המורכבת שבין הקב"ה לכנסת ישראל
וננסה להסביר כיצד דווקא למרגלות הר סיני חטאו ישראל בחטא העגל.קרא עוד
כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה, ממתין ומצפה לתת את התורה לישראל.
דווקא אז, לאחר שלושה ימי הכנה וציפייה, צריך משה להוציא את העם לקראת האלוקים.
מהו היחס שבין אתערותא דלעילא לאתערותא דלתתא?
נסביר את תנועתם הכפולה של כנסת ישראל והקב"ה זה לקראת זה כיחסי חתן וכלה,
באמצעות ביאור הכפילות שבתהליך הצמצום, אשר התרחש בעת בריאת העולמות.קרא עוד
מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה,
ומה פירוש הדבר שהתורה היא בשביל ישראל?
נתבונן במעלת הקדימות ובמעלת הפנימיות
ונעמיק במעלתם העליונה והשלמה של ישראל.קרא עוד
במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים מתי האיכות עדיפה על הכמות,
ומתי הכמות עדיפה על האיכות.
אך מהם יחסי הגומלין בין הכמות לאיכות בתורתנו הקדושה?
ומדוע נתן הקב"ה תורה שיש בה גם מזה וגם מזה?
נברר כיצד יש בכוחה של הכמות להשפיע על האיכות,
ומתוך כך נעמוד על מעלת יופיה של שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.קרא עוד
ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד.
“החודש הזה לכם ראש חודשים".
במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה בחידושה.
בדיוק שנה לאחר מכן, בא' בניסן הקים משה את המשכן.
איזה סוד צופן בתוכו יום זה?
מהו הפלא המתרחש ברגע המעבר שבין כ"ט באדר לא' בניסן?
ומהו התהליך אותו אנו צריכים לעבור בנקודת זמן זו
של התחדשות החודש והתחדשות השנה?קרא עוד
מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של המשכן?
ומה פשר הסמיכות ביניהם?
נתבונן במחלוקת רבותינו בעניין איסור הבערה שנתייחד משאר איסורי השבת,
ונבאר את מהותו בנוגע לעבודתו של האדם בעולם הזה,
בששת ימי המעשה ובשבת קודש.קרא עוד
חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא כפרה על הקב"ה, אשר מיעט את הלבנה.
ויש להבין: כיצד בכוחם של העולמות המוגבלים והחשוכים לכפר, כביכול, על מקורם האלוקי?
מה פשר בקשתו של הקב"ה, שאנו צריכים להביא עליו כפרה?
והיאך כפרה זו היא המענה המפייס את הלבנה?
התבוננות במיעוט וחסרון הלבנה, ובתהליך מילואה והשלמתה,
יוכלו להאיר לנו, מה טעם יש בבריאת העולמות,
וכיצד בכוחם לעלות מעלה-מעלה, עד דלא ידע.קרא עוד
מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו?
מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של משה ואהרון,
ומדוע מתגלה הקב"ה למשה בשתי פנים מנוגדות- דין ורחמים?
ננסה לבאר כל זאת, ומתוך כך להבין
כיצד נוכל להכיל אורה בשעת החשיכה,
ולהתקשר בדעתנו אל מה שלמעלה מכל דעת.קרא עוד
כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם לפרעה, הוא טוען:
"הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה".
נעמיק בפירושו המופלא של ה"בית יעקב" ונסביר- מהו הקל וחומר שבדברי משה,
ואיך להבין את מקומם של הקוצים הסובבים את השושנה בתהליך גאולתה.קרא עוד
רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד מבין המכות,
מפני שבעשייתה ישנה שותפות בין אהרון, משה והקב"ה.
נתבונן על מהותן של המכות כולן, ונעמיק במעלתה של מכת שחין-
כיצד יש בכוחה להוציא את המציאות מכלל ארירותה,
ולהביא לתיקון שלם מן החטאים הקדמונים.קרא עוד
מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה- 'אלוהים',
ומדוע הוא נאמר דווקא ביחס לפרעה?
נעמיק להתבונן בתפיסת אלוהותו של פרעה
ונסביר בארבע דרכים שונות כיצד הקב"ה מכהּ ומנצחהּ.קרא עוד
מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה שהתחוללה בקריעת ים סוף?
מדוע נלמדת תחיית המתים דווקא משירת הים,
ומהי המשמעות ששירת הים עתידה שתיאמר רק לעתיד לבוא?
נתבונן במעלת הגילוי העליון שזכתה לו שפחה על הים,
ונבאר מהי מעלת הגאולה שהתנוצצה אז.קרא עוד
כיצד ניתן להבין את דבריו של הקב"ה למשה: "מה תצעק אלי"?
באמצעות התבוננות בחמשה פירושים שונים בדברי רבותינו
ננסה להבין כיצד עלינו לפעול
בעת העמידה על קו התפר שבין הצרה לישועה.קרא עוד
בשיחה זו נחרוג ממנהגנו לדרוש בפרשת השבוע,
ונעסוק בענייני עונש ותיקון, גלות וגאולה.
מהי הפילוסופיה של העונש? ומדוע מעניש אותנו הקב"ה?
האם ניתן להסביר גם את הגלות הארוכה לפי התבנית הפשוטה של חטא ועונש,
או שמא יש כאן תהליך אחר, שכל כולו שבירה ובנין.קרא עוד
בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל.
באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם
ננסה לעמוד על ייחודו של כל פרי ומעלתו,
ולטעום מעט מטיב מעלתה של הארץ.קרא עוד
שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב גאולתם של ישראל.
מדוע?
נתבונן: מהו עומק החושך שהוכו בו מצרים, אלו אוצרות דלו ממנו ישראל
ואיזה רכוש גדול התגלה מתוכו.קרא עוד
מזכירין יציאת מצרים בלילות,
ומספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה המיוחד ומשומר בשנה.
מה בין יציאת מצרים ללילה?
ומדוע בחר הקב"ה לגואלנו דווקא בחשכה, בחצות הלילה?
נתבונן בחושך הכבד העוטף את מצרים לקראת מפלתה,
ונסביר מהו אורה המיוחד של גאולת מצרים, כמו גם אור הגאולה האחרונה.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד