• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר בראשית

ההתבוננות הראשונה של הקב"ה על כל מעשה הבריאה מסתכמת במילים: "והנה טוב מאוד".
מהו עומק הקביעה הזו, הנותנת משמעות לכל מהלך ההיסטוריה של המציאות מאז ועד עתה?
באמצעות התבוננות ביחס שבין עץ הדעת לעץ החיים
נבהיר מהו היחס בין הטוב לרע בעולמנו,
וננסה להבין כיצד נוכל להביא את העולם לידי השלמתו.קרא עוד
מהו סודה של השבת?
נתבונן כאן בארבע דרגות המופיעות בפרשיית "ויכולו".
ננסה להבין מהו סודו של היום שאינו נכלל בין הימים,
ולהתבונן בעניינים הקשורים בו: כליון, כלות הנפש, התכללות ותכלית.קרא עוד
שני סיפורי הליכה לארץ כנען מופיעים בתורתנו.
האחד בסיום פרשתנו, והשני מיד בתחילת הפרשה הבאה.
מה באה כפילות זו ללמדנו?
ננסה להבין האם צו "לך-לך" שנצטווה בו אברהם, ניתן לו בניגוד להליכתו של תרח,
או כהמשך לה? מתוך כך נוכל לעמוד על כפילות שמותיה של יסכה זו שרה,
ועל תפקידה של כנסת ישראל בעולם.קרא עוד
מאז בריאת אדם הראשון ולמשך קרוב לאלפיים שנה חיו בני האדם רק כיחידים. פרשת נח מתארת את היווצרות האומות הראשונות בהיסטוריה כהכנה להופעתה של אומה קדושה – עם ישראל.
יחד עם זאת, במשך אלפיים שנות גלות נשכח מאיתנו יעודנו כאומה בין האומות. מהו המסר העמוק אותו אנו נושאים, שהעולם כה משתוקק לשמוע?
עריכה: דרור יהב
קרא עוד
בראשית ימי עולם אנו מוצאים שלוש טראומות קשות המחרידות את המציאות –
הגירוש מגן עדן, המבול והפלגה.
תהומות העולם מתפרצים ומזעזעים את העולם, ומאיימים לשוטפו ולמחותו.
מדוע בתשתית העולם מצויים התהומות ומה משמעות הטראומות המתפרצות מהן?
באיזה אופן דמותו של אברהם אבינו מתחילה את עולם תיקון התוהו
ולאן מוליך המשיח את התהומות הללו?קרא עוד
מדור המבול, דרך דור הפלגה ועד אברהם אבינו,
באמצעות התבוננות בפרשת נח ננסה להבין מהו מקומם של אומות העולם
במהלך ההיסטוריה ומהו תפקידה של האומה הישראלית.
מ"למשפחותם ללשונותם", דרך "ויהי כל הארץ שפה אחת"
ועד ל"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה".קרא עוד
מדוע שורשיה של האנושות, עד ימינו אנו, כוללים דווקא את שלושת בניו של נח?
מדוע חם שחטא, זכה להיות אחד מאבות האנושות,
ומדוע גם לאומה הישראלית ישנם שלושה אבות?
נתבונן כאן בכמה שלישיות המופיעות בראשית העולם,
ובאמצעותן נעמוד על מהותה הפנימית של המציאות, ההולכת אל תיקונה.
משלוש יוצא אחד.קרא עוד
התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע ואת ישמעאל בגיל שלוש עשרה, ושניהם נימולו "בעצם היום הזה". מה משמעות הביטוי המיוחד, ומה החידוש הגדול שהוא נושא עימו?
נתבונן בייחודיות הברית שכרת אברהם עם הקב"ה בעצמו, ביצחק ובישמעאל, וכיצד היא ממשיכה עד ימינו.
קרא עוד
הבטחת הארץ מופיעה בפרשתנו פעמים רבות, בד בבד עם הבטחת הזרע.
מהו היחס שבין העם לארץ?
נתבונן בארבע שלבים בתהליך בירור זרעו של אברהם,
כמו גם תהליך התגדלות הארץ והרחבת גבולותיה.
מתוך כך ננסה לעמוד על מעלתה העליונה של הארץ.קרא עוד
ארבע פרידות נפרד אברהם בפרשתנו, והן שמביאות לגילוי האלוקי השלם בארץ.
נתבונן וננסה להבין מהו היחס בין היציאה מאור כשדים ליציאה ממצרים.
מה סימן יש בפרידות הללו לזרעו של אברהם, ולגילוי האלוקי השלם שבמציאות,
וכיצד אנו למדים מהן מהי דרך היציאה מעבדות לחרות,
מאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה.קרא עוד
כיצד האבות בעצמם נעשים ברכה?
נעמיק כאן בברכת אבות ובסדר האלוקי המופלא
המקפל את הצופן של המציאות כולה
מריש כל דרגין ועד סוף כל דרגין, מראשית ועד אחרית.קרא עוד
"לך לך" היא קריאה גדולה המהדהדת בכל יהודי ויהודי
מאברהם אבינו ועד ימינו.
מהו תוכנה העמוק?
מה בדיוק אנו נדרשים לעזוב, ולאן אנו נקראים ללכת?קרא עוד
אברהם אבינו הוא ההולך הגדול, ההולך הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ.
ראשית הליכתו מאור כשדים דרך חרן אל ארץ כנען, גנוזה בצו האלוקי "לֶךְ-לְךָ".
אך בזאת לא תמה הליכתו. הצו האלוקי ממשיך להוליכו ברחבי ארץ כנען-
"קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ", וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו.
נעמיק בעניין ההליכה המתגלה בנשמתו של אברהם
הנמשכת בנשמת האומה הישראלית כולה,
ובדבר הבירה הדולקת שהתגלתה לפניו.קרא עוד
שלוש פעמים עומדים אבותינו הקדושים בפני מציאות קשה ומורכבת, שבה נתונה טהרתן של אימותינו תחת איום חריף.
מעשה אבות סימן לבנים, ומשום כך שומה עלינו להתבונן מדוע אינה להם ה´ יתברך את ההתמודדות הזו, ומה נוכל אנו ללמוד מדרך פעולתם
קרא עוד
בפרשתנו, מתקן אברהם אבינו את תפילת שחרית-
"וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי ה'".
ננסה כאן להבין- כיצד עלינו לעמוד בתפילה לפני ה' יתברך?
כיצד נוכל לבוא אל התפילה במסירות נפש, להתמודד עם כל המניעות,
ולהינצל מפני המים הזדונים המאיימים לשוטפנו?קרא עוד
מהו עיקר הניסיון שהתנסה בו אברהם אבינו בעקידת יצחק?
נתבונן בפירושו של בעל "פרי הארץ" לפרשתנו,
ונעמיק בדרך עבודת ה' שבתוך הערפל.קרא עוד
בפרשת העקידה אנו מוצאים לראשונה את הביטוי המיוחד "הנני",
החוזר בה שלוש פעמים.
ראשית, כמענה לניסיון האלוקי המבקש "קח נא את בנך".
לאחר מכן, בדרך להר המוריה, משיב אברהם לבנו יצחק "הנני בני",
ולבסוף, "הנני", כמענה לקול ה' המורהו "אל תשלח ידך אל הנער".
בביטוי זה גלומה מסירות נפש עמוקה, אמיתית ומלאת חיים,
והיא שהתגלתה בעת העקידה, כפי שנבאר בדברינו.קרא עוד
בפרשתנו מתחנן אברהם אבינו לפני ה' על מנת להציל את סדום מן ההפיכה.
מה יש בסדום שאנשיה "רעים וחטאים לה' מאוד" שאברהם טורח למענה?
האם יחסו של אברהם למצרים דומה?
נעמוד על טיבן של סדום ומצרים, ונסביר-
כיצד אברהם מזכך ומאחד בדמותו את הטוב שבשתי האומות הללו.קרא עוד
בפרשתנו קונה אברהם את מערת המכפלה מעפרון החיתי.
מדוע מתעקש אברהם לקנות את מערה המכפלה בכסף מלא,
ואינו מעוניין לקבלה במתנה?
מה ראה אברהם, דווקא עם מותה של שרה, לקנות את מקום קבורתה?
נתבונן על הקשר הפנימי בינינו לבין הארץ כקשר שבין הנשמה לגוף,
המתגלה ביתר שאת בקניין מערת המכפלה בחברון.קרא עוד
האריכות הרבה בסיפור שידוכו של יצחק על ידי עבד אברהם
אינה עניין של מה בכך.
ננסה להבין מהו היחס שבין תורה לדרך ארץ,
מהו יופיהּ של שיחת העבד, ומה תורה יש בה.קרא עוד
עבור לתוכן העמוד