• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר בראשית

המפגש המרגש בין יוסף ואחיו מותיר את הקורא עם שאלה עצומה – מדוע נוצר ניכור עמוק כל כך בין שני הצדדים? עיון עקבי מתחילת ספר בראשית יגלה כי הבחירה האלוקית היתה תמיד רק בממשיך אחד, ואילו השאר נותרו בחוץ. האיחוד הדרמטי בין האחים אינו רק מפגש משפחתי, אלא גם הכרה בכך שהצד השני הינו חלק בלתי נפרד מהאומה האלוקית.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
יעקב אבינו, סמוך לפגישתו עם עשו הרשע, מזמן עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מתפילתו אנו למדים פרק בהלכות הודיה לה´ יתברך, כיצד יש לקבל מתנה באמת, להכיר עד עומק נקודת הלב בחסדו, כי גבר עלינו.קרא עוד
התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע ואת ישמעאל בגיל שלוש עשרה, ושניהם נימולו "בעצם היום הזה". מה משמעות הביטוי המיוחד, ומה החידוש הגדול שהוא נושא עימו?
נתבונן בייחודיות הברית שכרת אברהם עם הקב"ה בעצמו, ביצחק ובישמעאל, וכיצד היא ממשיכה עד ימינו.
קרא עוד
מאז בריאת אדם הראשון ולמשך קרוב לאלפיים שנה חיו בני האדם רק כיחידים. פרשת נח מתארת את היווצרות האומות הראשונות בהיסטוריה כהכנה להופעתה של אומה קדושה – עם ישראל.
יחד עם זאת, במשך אלפיים שנות גלות נשכח מאיתנו יעודנו כאומה בין האומות. מהו המסר העמוק אותו אנו נושאים, שהעולם כה משתוקק לשמוע?
עריכה: דרור יהב
קרא עוד
שלוש פעמים עומדים אבותינו הקדושים בפני מציאות קשה ומורכבת, שבה נתונה טהרתן של אימותינו תחת איום חריף.
מעשה אבות סימן לבנים, ומשום כך שומה עלינו להתבונן מדוע אינה להם ה´ יתברך את ההתמודדות הזו, ומה נוכל אנו ללמוד מדרך פעולתם
קרא עוד
מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה סתומה?
נתבונן בעומק דברי חז"ל,
וננסה להבין כיצד הקץ הסתום והעיניים הסתומות מן הגלות,
יש בהם כדי לגלות גילוי עליון ביותר,
ולפתוח את הלב עמוק פנימה, לגאולה.קרא עוד
כל אדם מסתבך בשאלה הקשה בדבר היחס הנכון בין הביטחון להשתדלות:
עד כמה עליו לעמול ולייגע עצמו הן בפרנסה והן בתורה,
ועד כמה עליו לבטוח בה', שהוא אשר מכלכלו?
נתבונן בדמותו המסובכת של יעקב אבינו,
הנע בין הנפעלות של יצחק לפעילות של אברהם,
ונלמד כיצד מיישבים בין השניים.קרא עוד
שלוש הבארות שחפר יצחק, יוסברו כאן כשלושה שלבים במהלך של תיקון וגאולה.
ננסה להבין: מה פשר הסדר שביניהם?
איך ייתכן שמהלך של תיקון כולל בתוכו מהלכים של נפילה והתעצמות הרע,
וכיצד, באורח פלא, באה לבסוף הישועה?קרא עוד
נעמיק במעלתו של יצחק אבינו, עולה תמימה,
שעל אף האילוצים השונים אינו עוזב את הארץ.
מתוך כך ננסה להבין מדוע דווקא יצחק
הוא זה שמקושר יותר מכול אל הגאולה.קרא עוד
מה יש בה באכילה, שיצחק מציבהּ כתנאי לברכתו?
נתבונן בפעולה גשמית הכומסת בקרבה מעלה רוחנית עליונה,
וננסה להבין כיצד היא מסוגלת לפתוח שערי גן-עדן.קרא עוד
בראשית ימי עולם אנו מוצאים שלוש טראומות קשות המחרידות את המציאות –
הגירוש מגן עדן, המבול והפלגה.
תהומות העולם מתפרצים ומזעזעים את העולם, ומאיימים לשוטפו ולמחותו.
מדוע בתשתית העולם מצויים התהומות ומה משמעות הטראומות המתפרצות מהן?
באיזה אופן דמותו של אברהם אבינו מתחילה את עולם תיקון התוהו
ולאן מוליך המשיח את התהומות הללו?קרא עוד
שני סיפורי הליכה לארץ כנען מופיעים בתורתנו.
האחד בסיום פרשתנו, והשני מיד בתחילת הפרשה הבאה.
מה באה כפילות זו ללמדנו?
ננסה להבין האם צו "לך-לך" שנצטווה בו אברהם, ניתן לו בניגוד להליכתו של תרח,
או כהמשך לה? מתוך כך נוכל לעמוד על כפילות שמותיה של יסכה זו שרה,
ועל תפקידה של כנסת ישראל בעולם.קרא עוד
מדור המבול, דרך דור הפלגה ועד אברהם אבינו,
באמצעות התבוננות בפרשת נח ננסה להבין מהו מקומם של אומות העולם
במהלך ההיסטוריה ומהו תפקידה של האומה הישראלית.
מ"למשפחותם ללשונותם", דרך "ויהי כל הארץ שפה אחת"
ועד ל"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה".קרא עוד
מדוע שורשיה של האנושות, עד ימינו אנו, כוללים דווקא את שלושת בניו של נח?
מדוע חם שחטא, זכה להיות אחד מאבות האנושות,
ומדוע גם לאומה הישראלית ישנם שלושה אבות?
נתבונן כאן בכמה שלישיות המופיעות בראשית העולם,
ובאמצעותן נעמוד על מהותה הפנימית של המציאות, ההולכת אל תיקונה.
משלוש יוצא אחד.קרא עוד
סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך אותנו
בדרכו של האור הגנוז פנימה בכל יהודי, בתורה ובמקדש.
נלך בעקבות אור זה, ונתבונן כיצד הוא נחשף, מתחדש ומאיר
מימי המכבים עד לימינו אנו בתהליך החינוך של ימי החנוכה.קרא עוד
מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה?
נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה והנבואה במקדש ובהיסטוריה,
ומתוך כך נשפוך אור על מהלך התגלות אור-אין-סוף בתוך כלי העולם הזה.קרא עוד
מהו עיקר מהותו של חג החנוכה?
נתבונן כאן בייחודם של החשמונאים הכוהנים, גיבורי נס חנוכה, ובסוד כוחם.
נסביר מהו מקומם לאורך ההיסטוריה,
ומה נחלנו מהם אנו לדורות עולם.קרא עוד
מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"?
מדוע עלינו להאיר לפני אורו של עולם?
נעמיק להתבונן בתהליך ההדרגתי של האור ההולך ומתפשט, מאור המנורה במקדש
ועד אור נרות החנוכה בכל בית ובית, לכל אחד ואחד, ובכל יום מימי החג.
וננסה להסביר, מהו האור שאנו מאירים לפניו יתברך.קרא עוד
מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על האומה היהודית?
נתבונן בסדר הפנימי שבהן, ומתוכו ניטיב להבין
מהיכן כוחם של בני בינה, הנימולים לשמונה, לקדש את הזמנים
ולקבוע שמונת ימי שיר והלל.קרא עוד
הבטחת הארץ מופיעה בפרשתנו פעמים רבות, בד בבד עם הבטחת הזרע.
מהו היחס שבין העם לארץ?
נתבונן בארבע שלבים בתהליך בירור זרעו של אברהם,
כמו גם תהליך התגדלות הארץ והרחבת גבולותיה.
מתוך כך ננסה לעמוד על מעלתה העליונה של הארץ.קרא עוד
עבור לתוכן העמוד