• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מסכת שבת

כח' סיוון התשע"ז
בתוך סוגיית מבטל כלי מהיכנו.
קרא עוד
סוגיית "דין בורר פחות מכשיעור"
ט"ז חשוון תשע"זקרא עוד
עבור לתוכן העמוד