• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק

ד' תמוז התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף נ"ט
התורה לא באה להדריך אלא לשנות
רק מי שלומד תורה לשמה חש במאור שבה,
והיא משנה את מקום האדם וממילא משתנים מעשיו.קרא עוד
ג' תמוז התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף נ"ח

"עבירה גוררת מצווה"
* לפעמים ה' מחטיא את האדם כדי לעוררו לעשות תשובה.
* ר' צדוק הוא תרופת הדור.

קרא עוד
יב' סיון התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף נ"ג
הדיבור הוא יסוד הנפש
אפילו דיבור של חול, אם הוא מורגל בפי האדם, דברי תורה ממש

קרא עוד
יג' סיון התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף נ"ד
שלא עשני גוי זה עיקר היהדות
זה שאדם נקרא ישראל, זה שקול ככל התורה כולה. והמרת שם ישראל לבד, חמוד יותר משלושת העברות החמורות
קרא עוד
הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק סעיף מ"ה - ג' אדר התשע"ז
שמירת הברית ותשובתה המדוכאת
הדיכאון שאי אפשר לעשות תשובה על חטא הברית, הוא הוא הפתח לתשובהקרא עוד
הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק - כו' שבט התשע"ז
(עקב בעיות סאונד בשיעור, הועלה רק החצי השני של שיעור, עמכם הסליחה)קרא עוד
הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק- יא' שבט התשע"ז
סעיף מ"א
שתי הדברות הראשונות לעומת שאר המצוות, שהן אמת ושקר לעומת טוב ורעקרא עוד
הרב יהושע שפירא -צדקת הצדיק - יג' טבת התשע"ז
מקורות למטהקרא עוד
ראינו כבר איך יש אור גם בחושך באות זו מוסיף ר' צדוק שהחושך בעצמו הוא המכשיר את היום,את האור שבא מהעבודה,כמו מתיקות הפירות בקיץ התלויה במנות הקור בחורף.

הרב מתחיל בחזרה על סעיף י"ג משיעור שעבר, ומדקה 13:20 מתחיל את סעיף י"ד

כ כסלו תשע"זקרא עוד
י"ג כסלו תשע"ז
צדקת הצדיק אות יב - השפעת הזמן על התשובה
בתשובה יש שני ענינים להבא ותיקון העבר.
קרא עוד
ז כסלו תשע"ז
צדקת הצדיק אות י- חכמת התורה רצון ה'
יש לנו בעיה גדולה בתפיסת התורה במוסר האנושי של מה נראה לי, ר' צדוק באופן חד מסביר שאנו באים אך ורק להבין את רצון ה' ובל נטעה אחר הרוחות הזרות בדורנו.
קרא עוד
ו כסלו תשע"ז

צדקת הצדיק אות ט- האדם נמצא תמיד לפני המלך
ר' צדוק מחדש שכל הזמן היהודי נמצא לפני המלך ולא רק בק"ש ותפילין ולכן אי הפעילות שלו בשב ואל תעשה מוגדרת כמרידה,(וכמובן הצד השני של המטבע הוא שמחה עצומה שאנו לפני המלך)
קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד