• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף י"ד - החושך המכין לאור

ראינו כבר איך יש אור גם בחושך באות זו מוסיף ר' צדוק שהחושך בעצמו הוא המכשיר את היום,את האור שבא מהעבודה,כמו מתיקות הפירות בקיץ התלויה במנות הקור בחורף.

הרב מתחיל בחזרה על סעיף י"ג משיעור שעבר, ומדקה 13:20 מתחיל את סעיף י"ד

כ כסלו תשע"ז
וגם ביום יש פעמים עננים המונעים את האור, אבל לא מחשיכים. והם לטובה. כי המסתכל בשמש עיניו כהות: וגם למנוע תוקף החום המזיק פעמים לאדם, כמו שמצינו בנדב ואביהוא. וגם עיקר טובה, כמו ששמעתי בעניין זה על פסוק המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר (תהילים קמז, ח), שעל ידי זה מוריד טיפה חדשה לגוף מצמחת אבל המטר עצמו איננו טובה אלא בזמנו. ופעמים שהענן רעה, שצריך תוקף החום, והוא בעת גמר הקצירה, שהוא גמר המעשה דמכונה קצירא, כמו שאמרו סוף פרק קמא דבבא קמא כמ"ש במק"א.

להורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדכפתור הורד
עבור לתוכן העמוד