• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף ט' - האדם נמצא תמיד לפני המלך

ו כסלו תשע"ז

צדקת הצדיק אות ט- האדם נמצא תמיד לפני המלך
ר' צדוק מחדש שכל הזמן היהודי נמצא לפני המלך ולא רק בק"ש ותפילין ולכן אי הפעילות שלו בשב ואל תעשה מוגדרת כמרידה,(וכמובן הצד השני של המטבע הוא שמחה עצומה שאנו לפני המלך)
ט. ישב אדם ולא עשה מצוה שחובה עליו לעשותה, כאלו עשה עבירה. כך שמעתי מדיוק לשון המשנה דריש ברכות להרחיק מן העבירה. ופשוט הוא, שכן מצינו פושעי ישראל בגופן- קרקפתא דלא מנח תפילין. אף על גב דאינו אלא בשב ואל תעשה.


עבור לתוכן העמוד