• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף ח' - זמן ההכנה/ק"ש מול תפילה/יום ולילה

כ"ט חשוון תשע"ז
צדקת הצדיק אות ח- זמן ההכנה ק"ש מול תפילה,יום ולילה

ראינו באות ז' שיש שיעורי הכנה שונים לקבלת עומ"ש ועכשיו ר' צדוק מסביר איך הלילה והיום משפיעים על זמן ההכנה.

ח. וזמן ההכנה הזו, הכל לפי מה שהוא אדם. וחסידים היו שוהים רק שעה אחת לתפילה, כדאיתא בברכות(דף ל:).

וזה טעם גם-כן שהרחיבו בזמן של ערבית עד עמוד השחר, כי בחשכת ליל קשה למצוא בהירות מלכות שמים פעמים עד עלות השחר, כולי האי ואולי. מה שאין כן ביום, כמו שנאמר "להגיד בבוקר חסדך", אז אפשר להגיד, מיד בבוקר מתוך אור הניכר. מה שאין כן בלילות רק האמונה בלב, ולא ההגדה שהוא ההוצאה מכח אל הפועל על העבר, אלא הקיווי על העתיד, כאשר אתא בוקר גם בכל הלילה כולה.

ולכך תפילת ערבית רשות, כי תפלה הוא הכרת הנוכח יותר מקריאת-שמע (כמו שכתבנולעיל אות ו'), וא"א לחייב בלילה, ד"זה שמי לעלם" כתיבבעולם הזה שדומה ללילה, רק רשות למי שחננו ה' להיות לילה כיום יאיר לו. רק האידנא בעקבות דמשיחא, קרוב לאור היום, קבלינהו לחובה. ותפילת השחר גם-כן זמנה עד חצות יותר מזמן קריאת שמע, כי לקבלת הנוכח ממלכות שמים צריך הכנה יותר. ולכך יש תשלומין לתפילה אצל תפילה הסמוכה, אף על פי שעבר הזמן, מה שאין כן בתפילה השלישית, הוי מעוות לא יוכל לתקון, דבתרי זימני הוי חזקה לגבי אותה, דלא מצי מכוין לה.
להורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדכפתור הורד
עבור לתוכן העמוד