• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

להוציא את הראש מהרגליים

י"ד תמוז תשע"ח
פסקה קי"א


לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בצדקת הצדיק

פסקה קי"א:

בעקבתא דמשיחא העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל ורק במקום יצר הרע ותגבורת עוונות משם יקחך דייקא על ידי תשובה כמו שאמרו בחלק (סנהדרין צח.) בן דוד בא בדור שכולו חייב. ונפש כזה הוא מחלקו של משיח וכן דוד המלך ע"ה נקרא שהקים עולה של תשובה כידוע דכנסת ישראל רגליה יורדות וגו' רחמנא ליצלן. ובעקבי משיח הנפשות מן הרגלין ושם תגבורת הרע והיצר. ולכך דור של נפשות כאלו דייקא יזכו למשיח כמו שאמרו ז"ל (ב"ר ט, ז) טוב מאוד זה יצר הרע:

וכן משיח עצמו נולד ממקום כזה כידוע מה שאמרו במדרש הנעלם וירא (ק"י.) על בנות לוט ולוט שהם שורש כח היצר הרע ומשם נצמח שורש בן דוד. והיינו שזהו תכלית השלימות שיהיה אז שיתהפך שורש הרע לטוב שזה שחיטת היצר דאמרו בסוכה (דף נב.). והוא הנפש האחרון שבגוף והיותר סמוך לרע בכל מיני תוקף. ובעולם הזה הדורות הולכים ומתקטנים אבל אז כשיתוקן יהיה בטוב סוף מעשה במחשבה תחילה, בסוד(יחזקאל א, יד) החיות רצוא ושוב כמראה הבזק, שממקום שפוסק משם חוזר ומתחיל להאיר ונעשה זה ראש ונתהפכו תחתונים למעלה וכמו שאמרו ז"ל (פסחים נ.) עולם הפוך ראיתי:

עבור לתוכן העמוד