• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

לא נשכח = לא נסלח

ט"ו סיון תשע"ח
פסקה צ"ט

לחצו כאן לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים בספר צדקת הצדיק

‏[צט] סימן לתשובה גמורה כשאינו זוכר כלל החטא כמ"ש בב"מ (נח:) שלא יאמר לבע"ת זכור כו' וכן ‏הש"י אין מזכיר לבע"ת הגמור וממילא אינו זוכר. כי כל כחות האדם מהש"י מי שם פה וגו' וכן כחות ‏המחשבה והזכירה ואם אין הש"י שופע לו ומזכיר לו אינו זוכר. ובתדב"א רבה פ"א שעתיד הקב"ה ‏לומר איני זוכר עונותיו ואין עולין על לבי וכבר אז"ל (שהש"ר ה ב) הקב"ה לבן של ישראל שנא' צור ‏לבבי וגו' ממילא גם על לבו של אדם אינו עולה וזהו מעין עוה"ב וכל זמן שלא הגיע אדם לעומק ‏התשובה כזה שהוא תכלית שלימות הכפרה אינו בנייחא וע"ז אמר דוד המע"ה הרב כבסני וגו' כי ‏פשעי אני אד"ע והאדם מצדו צ"ל חטאתו נגדו תמיד: ‏

עבור לתוכן העמוד