• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תשוקה בקדושה


לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בצדקת הצדיק

פסקה צ"ח:
[צח] כל פסוק של ד"ת יש בו כח וחיות של אותו ענין שנאמר בו תדע בתפילין שנא' והי' לאות וגו' ‏ולא נתפרש איזה פ' מד"ת צריך להיות לאות וההלכה לכתוב אותם הפרשיות שנא' בהם זה ‏מסתמא אותה פ' שנאמר בה פסוק והי' לאות וגו' יש בה אותה ענין כח וסגולה שתהי' לאות. וכיו"ב ‏ידוע הרבה ליודעי השמות ובקבלה מעשיות כי מכל פסוק יוצא שם המועיל לאותו ענין הנז' בפסוק. ‏וכן פסוק שמע ישראל בו כח הקביעות השמיעה בלב ולכך צריך שיאמר גם תיבת שמע ישראל. וזה ‏סוד ג"כ מה ששמעתי ע"פ שפתי צדיק ידעון רצון כי האריז"ל כתב סגולה למי שיצרו מסיתו לאיזה ‏עבירה לדבר בפיו כ"פ פסוק הלאו של העבירה עי"ז ישתנה הרצון. וכן לענין מצוה ודבר טוב: ‏
עבור לתוכן העמוד