• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף ה

כ"א חשוון תשע"ז
סעיף ה':
ואעפ"י שעיקר חיוב קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. וכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, וכמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון. וקבלת עול מלכות שמים של ערבית זמנה כל זמן השכיבה, שכל הלילה צריך להיות נושאבעול. אבל של שחרית רק בתחילת הקימה, וכמו הברכה בתחילת המצוה סגי על כל המצוה אף שנמשכת זמן מה, לפי שקבלת העול די בתחלת המעשה, ואח"כ קדושת המעשה ממשכת. וכמו בלשמה גבי גט כמו שכתב בתניא פרק מ"א, הכא נמי ביום שהוא עת המעשה , הוא רק בתחילת המעשה, וכדדייק קרא בשכבך היינו כל הלילה דשוכבין, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחלת יום, דאז קמין ועומדין, מה שאין כן כל היום -הולך ויושב ולא שייך בקומך, והיינו דעל יום מעשה כללות הקבלת עול מלכות שמים בתחלת היום די.
להורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדכפתור הורד
עבור לתוכן העמוד