• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

סעיף ס"ד

ב' אב תשע"ז
צדקת הצדיק סעיף ס"ד


[סד] פעמים שרואה בבירור שהש"י מסייעו ומסכים עם מעשיו עכ"ז אינו ראי' כי מעשיו ישרים ‏באמת וע"ז נאמר מדריכך בדרך תלך ודרשו רז"ל (מכות י:) בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. ‏‏[וא' בדרך דר"ל בס' משלי דרך התורה כמש"ל אות מ"ח כי אין הש"י מסייע אלא כשהוא עפ"י דעתו ‏הולך בדרך התורה. ומה שלמדו מבלעם גם לפי דעתו כל בלעם כפי סטרא דיליה הי' דרך זה ישר ‏לו כפי מה שהוא ומובן]. הלא תראה באליהו שאז"ל (סנהדרין קיג.) שהי' קשה לפניו ית' עצירת ‏הגשמים ואעפ"כ א"ל לאליהו לך ונסתרת וגו' ועזרו להסתר מפני אחאב בדרך נס ואלו סי' אחאב ‏מוצאו הי' מכריחו לבטל כמו שהי' אח"כ וכמו שעשה יהורם אלישע. וע"ז נאמר לא בשמים הוא ‏ואע"פ שעזרו לר"א בדרך נס להראות שהדין עמו לא סמכו ע"ז (ב"מ נט:) שחשבו שהוא מפני שהוא ‏רוצה לילך בדרך זה. וזה היתה ג"כ התלוננות בני ישראל אתם המיתם את עם ה' אעפ"י שראו ‏הפלגת הנס באבדם מ"מ חשבו ע"ז כי לא בשמים הוא ואין לסמוך ע"ז שהדין עם משה ואהרן נגד ‏קרח ועדתו רק אתם רציתם לילך בדרך זה וזכותכם גדול ולכך המיתם וגו': ‏
עבור לתוכן העמוד