• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שמירת הברית ותשובתה המדוכאת - צדקת הצדיק - הרב יהושע שפירא

הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק סעיף מ"ה - ג' אדר התשע"ז
שמירת הברית ותשובתה המדוכאת
הדיכאון שאי אפשר לעשות תשובה על חטא הברית, הוא הוא הפתח לתשובה
סעיף מ"ה:
כשחטא הרבה עד שנסתם התשובה כי כבר סוגרו דלתי לבו, על זה אמר בורא ניב שפתים שלום שלום, שהקב"ה בורא יש מאין – הדיבור של שלום שלום, שהוא קבלת התשובה, היפך הנאמר לרשעים אין שלום. ותחלת אותה פרשה (ישעיהו, נז) בפסוק הנחמים באלים וגו' שדרשוהו (נדה יג.) על המוציא זרע לבטלה, שעל זה אמרו בזהר (ח"א ריט, ב) דאין מועיל תשובה. ותחלת אותה פרשה, הצדיק אבד וגו', דידוע בזהר דשומר הברית נקרא צדיק ועיין שם כל הפרשה. ושם קרא ישעיה ליצר הרע מכשול, כמו שאמרו ז"ל (סוכה נב, א) שהוא מצד הזה שהוא מכשיל לפני עור בדבר גם כן. ואמר סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי [אבני קודש המשתפכות בראש חוצות] והעצה כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו [קדוש הוא במקום גדר ערוה כמו שאמרו ז"ל (על פסוק קדושים תהיו)] מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח וגו'. כי יש מאין ידוע ליודעים שיש מקום שנקרא אין וכשמשיג אור נעלם כזה משם משיג בריאה חדשה, יש מאין. ואיך משיג זה, ידוע מאמר הבעש"ט על פסוק ה' צלך, וכאשר הוא שפל רוח עד שהוא לאין ממש אז זוכה לכך למרום [המרומם מכל שהוא עילת הכל ושורש כל הנאצלים שהם כולם יש מאין כנודע] וקדוש. זהו כי לא לעולם אריב ח"ו, רק – כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, ודרשו רז"ל (יבמות סב, א) שיכלו כל הנשמות שבגוף, ורומז אז יתוקן זה. וזהו נחומים לו ולאבליו הם אינון נפשין ערטילאין, והש"י בורא ניב שפתים יש מאין – אמר ה' ורפאתיו, שאין בזה שום עצה רק שהשי"ת ברוב רחמיו וחסדיו אמר ורפאתיו – שכבר נרפא.


עבור לתוכן העמוד