• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מכון הוראה

מכון הוראה בישיבת ההסדר רמת גן

 אחת ממטרותיה החשובות של הישיבה היא להפיץ את אור התורה ולכן כחלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית הישיבתית מתקיימת תכנית הכשרה לחינוך והוראה במסגרת הישיבה בשיתוף מכללת "אורות-ישראל".

הישיבה מעודדת ומברכת את אשר נשאם ליבם לשאת על שכמם את עול חינוך ילדי ישראל ומכשירים עצמם לקראת המשימה הלאומית הנעלה בחזית שדה החינוך, שכן ההכשרה והתעודה הינן תנאי להשתלבות במערכות החינוך.

 

חז"ל הפליגו בשבחם ובשכרם של מלמדי תורה:

 

-במסכת סוכה מט: אמר ר"א מאי דכתיב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד? אלא ... תורה ללמדה – זו תורה של חסד, ושלא ללמדה - זו תורה שאינה של חסד.

 

- במסכת אבות פ"ד:  נאמר "הלומד על מנת ללמד מספיקים בידו ללמוד וללמד". מדברי  המהר"ל מפראג נמצינו למדים שעיקר התורה - כאשר משפיע אותה לאחרים.

 

-במסכת חגיגה טו: אמר רבה בר בר חנה מאי דכתיב "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבא-ות הוא"  (מלאכי) אם דומה הרב למלאך ה', יבקשו תורה מפיהו;  ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו.

"מלאך" משמעותו שליח- שלוחא דרחמנא, על כן עליו להכשיר את עצמו לקראת שליחות אלוקית חשובה זו – למען תצלח דרכו.

 

צו השעה הוא, לכל מי שיכול וראוי, להצטרף למערכה החינוכית להרמת קרנו של עם ישראל ולא לעמוד מנגד, כי בנפשנו הוא!  אנו מקדמים בברכה ובהערכה את כל  מי שייקרא לדגל להגדלת התורה והאדרתה.

 - - - - -

מסלול הלימודים לקבלת תעודת הוראה ותוארB.ED  מתפרס על ארבע שנים, כדלהלן :

1. בישיבה - בשלוש השנים הראשונות עיקר הלימודים הם הלימודים התורניים הנלמדים בישיבה.

בנוסף לכך, מתקיימים קורסים בימי חמישי - בין השעות 13:25- 20:00 השיעורים ניתנים ברובם על ידי רבני הישיבה. בימי שישי- יום עבודה מעשית (בשנתיים מתוך שלש השנים שבישיבה).

2. במכללה - בשנה הרביעית הלימודים נערכים במכללת "אורות ישראל" קמפוס רחובות ובאחריותה - בימי  שישי ובחופשות. כמו כן ניתנים מספר קורסים מרוכזים בלימודי קיץ במהלך שלש השנים שבישיבה.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המכון בימים א' ג' ה'  12:30-14:30

רחל- מזכירת המכון 03-6748424 שלוחה 6 פקס 03-6765571  או דרך צור קשר

הרב מרדכי דימנטמן- מנהל המכון טל: , 054-2322111 ,02-5341354

מכון

עבור לתוכן העמוד