• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן

מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות תפילת ויכולו וקידוש לפני תפילה לרב אלגאזי
כ"ט תמוז תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות לחם משנה בסעודות השבת לרב אלגאזי
ה' אלול תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות הבדלה לרב אלגאזי
י"ט אלול תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות שופר לרב אלגאזי
כ"ו אלול תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות יום הכיפורים שבת שובה לרב אלגאזי
ד' תשרי תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות שבת פסיק רישא לרב אלגאזי
ב' חשון תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות בישול בשבת לרב אלגאזי
ט' חשון תשס"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות ארבעת המינים וסוכה לרב אלגאזי
ח' תשרי תשע"זקרא עוד
עבור לתוכן העמוד