• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מדרבנן

מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות בישול בשבת לרב אלגאזי
ט' חשון תשס"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות ארבעת המינים וסוכה לרב אלגאזי
ח' תשרי תשע"זקרא עוד
עבור לתוכן העמוד