• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן

שיעור בהלכות ראש השנה:
עירוב תבשילין בחג ולשבת
אכילה קודם תקיעות
שמיעת קול שופר
התרת נדרים לאיש ולאשה
והלכות נוספותקרא עוד
ט' אלול תשע"ז
הרב אלגאזי ממשיך את הלכות עירובין,
והפעם על עירובי חצרות, תחומין, ושיתופי מבואות.קרא עוד
ב' אלול תשע"ז
הלכות עירובין
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ד' מנחם אב תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בישיבת רמת גן
הלכות שלושת השבועות "זכר לחורבן"
קרא עוד
כ"ו תמוז תשע"ז
דיני סעודה מפסקת של תשעה באב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
י"ט תמוז תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
קרא עוד
ה' תמוז תשע"ז
הלכות שבת - דיני יולדת צורבא מרבנן
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
קרא עוד
כ"ח סיון תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בישיבת רמת גן בימי חמישי בבוקר
קרא עוד
כ"א סיון תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
י"ד סיון תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
דיני כתיבה ומחיקה בשבת
קרא עוד
אסרו חג שבועות תשע"ז
הלכות יום טוב חלק שני
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
כ"ט אייר תשע"ז
הלכות יום טוב ואוכל נפש - צורבא מדרבנן
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
קרא עוד
כ"ב אייר תשע"ז
הלכות קושר ומתיר, וקשר של קיימא בשבת
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ח' אייר תשע"ז
הלכות טיפול בבגדים בשבת
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד