• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן

שיעור בהלכות ראש השנה:
עירוב תבשילין בחג ולשבת
אכילה קודם תקיעות
שמיעת קול שופר
התרת נדרים לאיש ולאשה
והלכות נוספותקרא עוד
ט' אלול תשע"ז
הרב אלגאזי ממשיך את הלכות עירובין,
והפעם על עירובי חצרות, תחומין, ושיתופי מבואות.קרא עוד
ב' אלול תשע"ז
הלכות עירובין
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ד' מנחם אב תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בישיבת רמת גן
הלכות שלושת השבועות "זכר לחורבן"
קרא עוד
כ"ו תמוז תשע"ז
דיני סעודה מפסקת של תשעה באב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד