• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

איסור הליכה לערכאות

ה' אלול תשע"טלחצו לשיעורים נוספים של הרב בן ציון אלגאזי

לחצו לשיעורים נוספים בהלכה - צורבא מרבנן
עבור לתוכן העמוד