• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הלכות ראש השנה

שיעור בהלכות ראש השנה:
עירוב תבשילין בחג ולשבת
אכילה קודם תקיעות
שמיעת קול שופר
התרת נדרים לאיש ולאשה
והלכות נוספותלחצו כאן לשיעורים נוספים בצורבא מרבנן

לחצו כאן לשיעורים נוספים של הרב אלגאזי
עבור לתוכן העמוד