• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפת אמת

מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
ח' כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
ד' תשרי תשע"זקרא עוד
י"א אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בישיבת רמת גן
קרא עוד
ד' אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר
שפת אמת תרמ"ג לפרשת תרומהקרא עוד
י"ג שבט תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת תרל"ג לפרשת בשלחקרא עוד
ה´ שבט תשע"ז (היום השני לגירוש גיבורי עמונה)
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת תרנ"א לפרשת ואראקרא עוד
כ"ח טבת תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת תרל"ו לפרשת וארא

קרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת תולדות לרב יהושע
י"ד טבת תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת תולדות לרב יהושע
ט טבת תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת תולדות לרב יהושע
כ"ב כסלו תשע"זקרא עוד
שפת אמת לפורים - חלק שני
י' אדר ב' תשע"דקרא עוד
שפת אמת לפורים - חלק ראשון
ג' אדר ב' תשע"דקרא עוד
שפת אמת לפורים
י"ב אדר תשע"הקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת ויצא הרב יהושע שפירא
ח כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת תולדות לרב יהושע
ר"ח כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת לך לך לרב יהושע
ט' חשון תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת על פרשת וירא לרב יהושע
ט"ז חשון תשע"וקרא עוד
עבור לתוכן העמוד