• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפת אמת

ד' מנחם אב תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת פרשת דברים שנת תרמ"ב
קרא עוד
כ"ו תמוז תשע"ז
שפת אמת לפרשת מטות שנת תרמ"ג
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן

קרא עוד
י"ט תמוז תשע"ז
שפת אמת שנת תר"מ
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
כ"א סיון תשע"ז
שפת אמת שנת תרל"ב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
י"ד סיון תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן.
שפת אמת שנת תרנ"ז ד"ה "בהעלותך" (הראשון)

קרא עוד
כ"ט אייר תשע"ז
שפת אמת לשבועות שנת תרל"ג ד"ה בגמרא "ויתיצבו בתחתית ההר"
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
כ"ב אייר תשע"ז
מקורות: שפת אמת לפרשת בחוקותי שנת תרל"ב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ט"ו אייר תשע"ז
שפת אמת לפרשת אמור שנת תרנ"ב ד"ה בפרשת לחם הפנים
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ר"ח אייר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלימוד מתוך שפת אמת לפרשת תזריע שנת תרל"אקרא עוד
י"ח אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבה
שפת אמת תרמ"חקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
כ"ט שבט תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
כ"ב שבט תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
כ"ו אלול תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
כ"ג חשון תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
י"ט אלול תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
ח' כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת לרב יהושע
ד' תשרי תשע"זקרא עוד
י"א אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בישיבת רמת גן
קרא עוד
עבור לתוכן העמוד