• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפת אמת

ט"ז אלול תשע"ז
השיעור הוקדש לעילוי נשמת הורינו היקרים
אברהם וצפורה שטוסל ז"ל
חנינה ואלקה אברוך ז"לקרא עוד
השיעור הוקדש לעילוי נשמת הורינו היקרים
אברהם וצפורה שטוסל ז"ל
חנינה ואלקה אברוך ז"ל

ט' אלול תשע"ז
שפת אמת פרשת כי תצא שנת תרל"ג ד"ה במדרש "לווית חן"
לתרומות לישיבה www.yrg.org.il/?CategoryID=220קרא עוד
ב אלול תשע"ז
שפת אמת לפרשת שופטים שנת תרנ"ח ד"ה "תמים תהיה"
הרב מדבר על תמימות, טבע ואני לדודי.קרא עוד
ד' מנחם אב תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת פרשת דברים שנת תרמ"ב
קרא עוד
עבור לתוכן העמוד