• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפת אמת

ט"ז אלול תשע"ז
השיעור הוקדש לעילוי נשמת הורינו היקרים
אברהם וצפורה שטוסל ז"ל
חנינה ואלקה אברוך ז"לקרא עוד
השיעור הוקדש לעילוי נשמת הורינו היקרים
אברהם וצפורה שטוסל ז"ל
חנינה ואלקה אברוך ז"ל

ט' אלול תשע"ז
שפת אמת פרשת כי תצא שנת תרל"ג ד"ה במדרש "לווית חן"
לתרומות לישיבה www.yrg.org.il/?CategoryID=220קרא עוד
ב אלול תשע"ז
שפת אמת לפרשת שופטים שנת תרנ"ח ד"ה "תמים תהיה"
הרב מדבר על תמימות, טבע ואני לדודי.קרא עוד
ד' מנחם אב תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
שפת אמת פרשת דברים שנת תרמ"ב
קרא עוד
כ"ו תמוז תשע"ז
שפת אמת לפרשת מטות שנת תרמ"ג
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן

קרא עוד
י"ט תמוז תשע"ז
שפת אמת שנת תר"מ
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
כ"א סיון תשע"ז
שפת אמת שנת תרל"ב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
י"ד סיון תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן.
שפת אמת שנת תרנ"ז ד"ה "בהעלותך" (הראשון)

קרא עוד
כ"ט אייר תשע"ז
שפת אמת לשבועות שנת תרל"ג ד"ה בגמרא "ויתיצבו בתחתית ההר"
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
כ"ב אייר תשע"ז
מקורות: שפת אמת לפרשת בחוקותי שנת תרל"ב
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
ט"ו אייר תשע"ז
שפת אמת לפרשת אמור שנת תרנ"ב ד"ה בפרשת לחם הפנים
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד