בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

יקרה היא מפנינים | שפת אמת לפרשת נשא- תרמ”ז ולשבועות

י״ב סיון תשפ״ג

שפת אמת לפרשת נשא- שנת תרמ”ז
במדרש יקרה היא מפנינים ממי שנכנס לפני ולפנים. וצריך ביאור א”כ למה אין הת”ח יכול ליכנוס לפני ולפנים. והענין הוא כי סדר עבודת בית המקדש הוא בבחי’ עבדות שיש בחי’ בנים ועבדים. ובבחי’ עבד יש חילוקים עבדים ושרים וכפי העבודה ושימוש העבד כך חשיבותו. לא כן בבחי’ בנים כי הבן היכן שהוא הוא בנו של המלך. וזה הוא חביבות העוסקין בתורה שנק’ בנים המחפשין בגנזי דמלכא. וזהו ג”כ ההפרש בין שבתות למועדים. כמ”ש בחג הפסח מזה כי ביו”ט הוא בחי’ עבדותי ולכן אומרים בתפלה אתה בחרתנו מכל העמים כו’. ולכן המצוה בעליות רגלים. והוא גם כן בחי’ תפלה שנקראת עבודה ונקראת חיי שעה היינו לפי המקום ולפי הזמן. אבל שבת הוא בחי’ בנים ולכן שבת הוא בכל מושבותיכם. והיא התורה חיי עולם כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן