בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שומטים והארץ מקבלת נשמה | שפת אמת לפרשת בהר- תרסא

כ״ז אייר תשפ״ג

שפת אמת-פרשת בהר- תרסאושבתה הארץ שבת לה’ אחז”ל כשם שנאמר בשבת בראשית. כמו דשבת עדות בינו ובין בנ”י ויורד בו נשמה יתירה והוא זכר ליצ”מ שנעשו בני חורין ויכולין לקבל נשמה יתירה שהיא בחי’ נחלה בלי מצרים. כמו כן א”י נק’ נחלה בלי מצרים כמ”ש בנחלת יעקב הארץ אשר אתה שוכב כו’ ופרצת ימה וקדמה. שלפי שזכה בנקודה הפנימיות של א”י שמשם הושתת העולם לכן היא נחלה בלי מצרים ובשמיטה מקבלת הארץ בחי’ נשמה יתירה וכתיב אשר הוצאתי אתכם מא”מ לתת לכם את א”כ להיות לכם לאלקים אחז”ל הדר בא”י יש לו אלוה. פי’ כמ”ש אנכי ה”א דרשו חז”ל עליך ייחדתי שמי ביותר שבכח איש ישראל לקבל בחי’ אלקות. ומסיים אשר הוצאתיך מא”מ להיות בן חורין לקבל בחי’ זו שהיא למעלה מן הנהגה הטבעיות. ואמר מבית עבדים א”כ ניתן לישראל בית ומקום מיוחד והוא א”י כמ”ש ושמתי מקום לעמי. ותלה הכ’ הכל ביצ”מ ובא”י שמיוחד אל הקדושה. וכמו שנגאלו נפשות בנ”י ממצרים כן יצא א”י מתחת יד הכנעני ונעשה נחלת ה’ נחלה בלי מצרים. והוא ממש היפוך מארץ מצרים. דכתי’ ארץ טובה ורחבה היא בחי’ נחלה בלי מצרים. לכן תולה הכ’ מצות שמיטין בהר סיני שהכל נעשה במאמר אנכי ה”א. ושמיטה עדות על א”י שנעשה נחלת ה’ וע”ז נאמר אשריך ארץ שמלכך בן חורים:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן