בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

קדושה מלמטה וקדושה מלמעלה | שפת אמת לפרשת תזריע מצורע- תר”ס

ו׳ אייר תשפ״ג

שפת אמת- פרשת תזריע- תר”סבמד’ אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה כו’. כדאיתא וייצר בשני יודין יצירה בעוה”ז ולעוה”ב וזה כפכה כי כ’ היא ב’ יודין. ויש עשרה מלמעלה למטה ועשרה מלמטה למעלה. והם הב’ בריתות שיש לאיש ישראל מילה ושבת ומילה ותפילין כדאיתא בהקדמת התקוני זוהר דרמז לב’ יודין. והם בחי’ הגוף והנשמה שצריך איש ישראל לתקן הגוף לזכות להעלותו עד מעלה העשירית והוא בכח ברית מילה החתום בגוף. והוא עדות שבני ישראל הם בני עוה”ב שגם הגוף עתיד להיות מתוקן. ולכן רמזו עליו מי יעלה לנו השמימה ר”ת מילה. והרמז שצריכין להתעלות להיות בבחי’ השמים שעתידין הגופים להזדכך כמו הנשמ”ה גי’ השמימ”ה. ויש עשרה מלמעלה למטה והיא ברית שבת שבו יורדת הנשמה יתירה שצריך איש ישראל לזכות להמשיך הארת הנשמה מלמעלה למטה. והוא באמת מתנה טובה שאינו בכח המעשה. ולכן כל המעשים בטלים בשבת והוא יומא דנשמתין. וכמו כן התפילין הארת הנשמה הנמשכת על האדם ע”י מצות תפילין. ועל ב’ אלו נאמר והתקדשתם מצד מעשיכם בחי’ ברית מילה מלמטה למעלה. והייתם קדושים מלמעלה למטה כנ”ל. ובאמת מוכן לכל איש ישראל חלק בקדושה שלמעלה רק שא”י להמשיך עליו עד שמתקדש מלמטה וכפי מה שמקדש עצמו כך נמשך עליו חלק הקדושה המיוחד אליו. זה פי’ אחור וקדם צרתני. ונוחל ב’ עולמות כו’:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן