בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מהר סיני עד עולם הזה | שפת אמת לפרשת משפטים תרסב

ב׳ אדר תשפ״ג

שפת אמת- פרשת משפטים- תרסב
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני נכרים. ועוד כתבו חז”ל ואלה מוסיף על הראשונים כו’ דעשרת הדיברות מיוחדים רק לבני ישראל. והיא הנהגה שלמעלה מהטבע. והיא בחינת עץ החיים. ואין שם מגע נכרי כלל. ובחי’ משפטים בחי’ עץ הדעת שהרי במשפט יש זכאי וחייב. ולפי שגם האומות נצטוו על הדינים צריכים בזה הבדלה להבדיל בין משפטי בני ישראל שהוא בירור תערובות טוב ורע. אמרו רז”ל אם אין דעת הבדלה מנין שבחי’ הדעת צריך הבדלה. ולכן כתיב כאן לפניהם ולא לפני נכרים וגם ואלה מוסיף על הראשונים להיות חיבור המשפטים עם הדברות חיבור עץ הדעת לעץ החיים. ובמדרש מבקר לערב יוכתו מבלי משים לנצח יאבדו. הדברות ניתנו בבקר והמשפטים בערב כו’. בוקר הוא במקום הבירור שאין צריך בירור תערובות. וערב הוא במקום שיש תערובות. וזה עיקר כחן של ישראל לחבר בוקר עם ערב. וכן הוא בפרטות. כאשר מו”ז ז”ל רגיל לומר בכל עת שנפתח איזה הארה לאיש ישראל צריך להתדבק בזו ההארה להיות נשאר אצלו קבוע תמיד גם לעת ערב וחושך. והנה בשעת מתן תורה כ’ נפשי יצאה בדברו שיצאו נשמתן של ישראל ונתעלו למעלה אל השורש. ובזה זכו אח”כ (והמשפטים) [להמשפטים] אשר תשים לפניהם הוא המשכה מלמעלה למטה וזהו בחי’ תורה שבע”פ אשר נטע בתוכינו. וכ’ אתה הראת לדעת כו’ הראי’ שהי’ במתן תורה. בחי’ עץ החיים. הי’ כדי לדעת לקבל זו ההארה עד הערב כנ”ל. וכן כתיב בשבת קודש לדעת כי אני ה’ מקדישכם לפי ששבת בחי’ עץ החיים והתורה כמ”ש יעשה כולו תורה. אבל הוא לדעת להכין מזו ההארה גם על ימי המעשה שבהם כתיב ויהי ערב ויהי בוקר. אשר תשים כמ”ש ושם דרך אראנו בישע אלקים דרשו חז”ל המשים אורחותיו ומדליק נרות במבואות האפלים זוכה לראות בישועתו של הקב”ה וכמ”ש ושמתם את דברי אלה על לבבכם כו’ נפשכם. להיות ההארה נשאר קבוע. ולכן כתיב אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות כשאינו משים אל לבו להיות נשאר אצלו גם בעת החושך וערב. וז”ש המדרש מבלי משים כו’ שאינו דבר של קיימא ובישראל כתיב אשר תשים לפניהם:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן