בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אלוקות שבתוך ישראל | שפת אמת לפרשת יתרו- תרמח

כ״ה שבט תשפ״ג

שפת אמת- פרשת יתרו – תרמחבפסוק זכור את יום השבת לקדשו כו’. כי מה זה הטעם כי ששת ימים עשה לכן צוה אותנו לנוח בשבת והוא באמת עדות לבנ”י כמ”ש רש”י בפסוק אות הוא ביני בהנחילו לנו יום מנוחתו למנוחה. וחז”ל אמרו בשבת ניתנה תורה דכ’ זכור כו’ בעצומו של יום. משמע שבכח קבלת התורה ניתן לנו השבת. דכ’ אנכי ה’ אלהיך וחל אלקותו ית’ בנפשות בנ”י לכן כיון שהקב”ה נח בשבת צריך כל איש ישראל לנוח. והעושה מלאכה קראתו התורה מחללי’. והאיך צריך האדם לשמור כחו לידע ולהאמין כי יש בו כח אלקי. וזה עצמו הענין במן דכ’ ראו כי ה’ נתן לכם השבת ע”כ כו’ נותן לכם כו’ לחם יומים כו’. דהמפ’ הקשו הלא כל הגשמים ומזונות יורדים אפי’ בשבת ומ”ט פסק המן. אך הענין הוא שכל השפעות הם ע”י ממונים ושרים אחרים. לכן עכו”ם אסור לשבות בשבת. כי אין להשרים שלהם שייכות לשבת. אבל המן שבא ממקום גבוה וכ’ הנני ממטיר כו’. לכן לא ירד בשבת שהוא מיוחד לבנ”י. והוא כביכול מהקב”ה בעצמו ובכבודו כמ”ש חז”ל תכין בטובתך לעני אלהים כמ”ש במ”א. ואף שהשבת ניתן קודם התורה. מ”מ הי’ בכח התורה שמוכן לבנ”י. רק בקבלת התורה נגמר בפרטות ובפועל ממש. וכמו כן בכל שבת שיש בו הארה מקבלת התורה כמ”ש ז”ל שמרע”ה מחזיר לבנ”י הכתרים בש”ק. והיא הנשמה יתירה. לכן צריכין לשבות ממילא בה כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן