בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לילך בדרך עקומה? | שפת אמת לפרשת וישלח- תרמו

כ״א כסלו תשפ״ג

שפת אמת- פרשת וישלח- תרמובפסוק לא יעקב יאמר כו’. ומשמע שזה היה ברכה. והענין הוא בב’ שמות אלו כי יעקב אבינו הי’ עבודתו מקודם בין אותן הרשעים לבן ועשו וכ’ בזוה”ק שנקרא תם בזה כדכתיב עם חסיד כו’ ועם עקש תתפל. והוצרך לילך שם בדרך עקמניות וע”ש זה נקרא יעקב כענין הוי ערום ביראה. פרש”י להערים בכל מיני ערמות לעבודת הבורא. וזה הוא התחלת העבודה עד שזוכין לבוא לדרך הישרה שהוא בחי’ שם ישראל. ובכל אדם נמצא מזה בפרט. אבל יעקב אע”ה הי’ מתקן לכלל ישראל. ואיתא אורייתא סתים וגליא. שמא קדישא סתים וגליא. וכמו כן בני ישראל סתים וגליא. ועל ב’ אלו כתיב גן נעול גל נעול כמ”ש במ”א. דיש בבני ישראל פנימיות אלקות כדכתיב חלק ה’ עמו. ואז הם נבדלים מכל האומות והוא מתגלה לפעמים כמו בש”ק לכן אז הקב”ה פורס סוכת שלום להבדיל בין האומות כדכתיב ביני ובין בני ישראל אות כו’. ובימי המעשה (הוא) הנהגתם בהתלבשות הנגלה והוא הדרך הראשון שהיה ליעקב אבינו בהיותו בין הרשעים לבן ועשו ונקרא יעקב שצריך לילך בעקבה ובמרמה כנ”ל. ואח”כ כשהלך עשו לדרכו כתיב ויעקב נסע סכותה שהי’ נוסע למקום המיוחד לו. ואז נעשה מסך מבדיל בינו להרשעים ונקרא ישראל. וזה גל נעול שכשיש התגלות הפנימיות נעשה נעילה ומכסה מטעם הנ”ל. וכן נוהג תמיד. ובחודש תשרי בכסה ר”ה ויוה”כ כדי לתקן כל הברואים. ואח”כ כשאין מהם תועלת מתפרדין ובנ”י נוסעים סכותה כמ”ש שם מזה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן