בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

נשמה יתירה- שבת ושמיטה | שפת אמת לפרשת בהר- תרנג

כ״ה אייר תשפ״ב

שפת אמת בהר- שנת תרנג עוד ענין בהר סיני. דכ’ ושבתה הארץ שבת לה’. דכ’ והארץ היתה תהו אח”כ ויהי אור. וכן הי’ בסדר הדורות ב’ אלפים תהו ואח”כ בכח קבלת התורה תיקנו בנ”י הארץ שע”ז נברא האדם לעשות ישוב בעולם כמ”ש לא תהו בראה לשבת יצרה. וכ”כ וכבשוה שהאדם נברא לכבוש הארץ לתקנה לצאת מתוהו ובהו לבא לידי ישוב. והנה ארץ ישראל הוא יסוד כל הארץ. ובה נמצא התיקון להעלות הארץ להתחבר לשמים. ולא על חנם התאוו האבות לנחול את הארץ וכתי’ לך אתן א”כ חבל נחלתכם. רש”י פי’ חבל יש בו ג’ פתילים. וכתי’ בארץ חבל נחלתכם. וכמו כן כתי’ יעקב חבל נחלתו. כי יש התקשרות לשורש בבחי’ עולם שנה נפש וכולם יש בהם פנימיות כמ”ש ז”ל קוב”ה ואורייתא סתים וגלי’ וכמו כן בנ”י סתים וגלי’ וכמו כן א”י סתים וגלי’. וכ”כ אל הארץ אשר אראך א”כ יש בו דבר סתר. כי בחכמה יסד ארץ. וארץ ישראל מקום מיוחד להתקשר בשורש העליון. ובנ”י מתאחדים בארץ כמ”ש אתה אחד ושמך א’ ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כי פי’ אחד הוא כשהחלק שלמטה דבוק בחלק שלמעלה. כי החצי אינו נק’ אחד. וכשבנ”י נתיישבו בארץ קיבלו כח הנשמה שלמעלה. וכ”כ נותן נשמה לעם עלי’. ולכן נזכר בפרשה זו ענין האחדות ולא תונו איש את עמיתו כי עיקר האחדות בא”י ואז השכינה שורה עליהם. ולכן אחז”ל הדר בא”י יש לו אלקי ולמדו ממה שאמר דהע”ה גרשוני כו’ מהסתפח בנחלת ה’ ע”ש. שבנ”י גוי א’ בארץ. וכמו כן בזמנים שבתות ויו”ט נק’ נחלה כמ”ש ושבת קדשו הנחילנו. ויש בו ג”כ נשמה יתירה. וכמו כן בשמיטין ויובלות. וכ”ז ניתקן בהר סיני שנעשו בנ”י גוי א’ ולכן כתי’ אנכי ה”א לשון יחיד כי כפי האחדות שיש ביניהם חל אלקותו ית’ על בנ”י:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן