בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לעורר את החקוק בלב | שפת אמת לפרשת חוקת- תרלט | ז’ תמוז תשפ”א

י״ד תמוז תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת חוקת- שנת תרלטבפרשת זאת חקת התורה. ההפרש בין זאת התורה שהיא גוף התורה בשורש העליון וחקת התורה הוא דרך התורה והתפשטות הארת התורה בכל מקום. והנה אם כי השי”ת ברא עוה”ז בטבע. וסידור העולם עפ”י הטבע. עכ”ז נמצא בנסתר גם בעוה”ז ההנהגה שעפ”י התורה. ולאשר שעיקר סידור עוה”ז עפ”י הטבע לכן הוא כמו חוקה ואין מובן לאנשי עוה”ז איך יש זה התהפכות. וכן בלבות עובדי ה’ שלפעמים איזה מצוה ודבר טוב מהפך לב האדם לטוב. ואלה הם הנהגות לעתים שמתגלה הנהגת העולם עפ”י התורה ונקרא חקת התורה כי באמת כל הבריאה ע”י התורה רק שמתלבש בצמצומים רבים עכ”ז נשאר חקיקות ורשימות מהארת התורה. ובאמת קודם החטא הי’ בנ”י דביקין בשורש התורה בחי’ מרע”ה כמ”ש וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אכן אחר החטא שנפלו בנ”י ממדריגתם ניתן להם בחי’ חקת התורה כנ”ל. בחי’ טהור מטמא. והוא ע”י הרצון והשתוקקות יכולין לעורר רשימות שנשארו מבחי’ הראשונה עד שיתדבקו בשורש התורה ממש. וז”ש באר חפרוה שרים הם שנקראו בני חורין כמ”ש חרות חירות והוא בחי’ ראשונה שהי’ בקבלת התורה. אח”כ כרוה נדיבי עם כו’ הוא ע”י הרצון והנדיבות. במחוקק ע”י רשימה הנשאר כמש”ל. ולכן לא נזכר מרע”ה בשירה הזאת כי מדריגת מרע”ה למעלה מזה שלא הי’ בכלל החטא רק בחי’ זאת התורה ממש כנ”ל. וכמו כן לעולם בשבת קודש הוא יום מנוחה וחירות ונפתח הבאר. ונשאר רשימה על ימות החול שיכולין ע”י הנדיבות והרצון והשתוקקות להשבת. כמ”ש לזכור בכל יום השבת. עי”ז יכולין לעורר הרשימות גם בימי המעשה כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן