בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הארת המקומות החשוכים | שפת אמת לחנוכה- תרלז | כ”ד כסליו ה’תשפ”א

ט׳ טבת תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת חנוכה- שנת תרל”זבהלל והודאה. שמעתי מפה קדוש אמו”ז ז”ל שהם בחי’ יוסף ויהודה. ביאור הענין כי הלל אינו מיוחד לנס זה דחנוכה רק היא מצוה כללית על כל גאולה כמבואר בדברי חז”ל. ופי’ שבהלל נזכר איך בנ”י מיוחדין להקדוש ב”ה שגאלנו ממצרים להיות לו לעם נחלה והוא מדריגת בנ”י בעצמותם אך ע”י השעבוד מלכיות אין בכח בנ”י לבוא למקום המיוחד להם להתיחד לבורא עולם אך בעת שיש גאולה יכולין לקרוא ההלל. ואחר כך צריכין להודות להשי”ת על אשר זכינו להתקרב למדריגתינו וזה ענין יוסף ויהודה כי יוסף הי’ נזיר אחיו והוא שורש הגאולה ואינו מרגיש הגלות לעולם. לכן כל זמן שידעו את יוסף לא התחיל השעבוד מצרים. ויהודה הוא עבר כל המקומות הקשים כענין שנאמר וירד מאת אחיו והיא בחי’ הודאה כנ”ל. אמנם להוסיף ביאור כי זה עצמו ענין אמרם ז”ל מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. כי הנה מזוזה הוא עדות בכל בתי בני ישראל אשר הם מיוחדין אליו ית’ והויא קביעא וקיימא תמיד. אך על ידי הנר חנוכה שהוא בחי’ הודאה יכולין להתדבק בהארת המזוזה. פי’ כי הלל הוא לשבח להשי”ת והוא סדר המיוחד מעת הבריאה כי הכל לכבודו ברא. ואף אם הי’ כל אדם מתנהג ממש כרצון הבורא ית’ ממנו. היה שייך ההלל. וכן הוא מצות מזוזה קבלת מלכותו ית’ רמז לדבר מזוזה גי’ הלל [ושם אדנות כידוע]. אמנם הודאה הוא לאשר אין עבודת התחתונים כראוי ולכך מתרחקין ממלכות שמים קצת אך כשהקב”ה ברחמיו עושה נסים לבנ”י מודין לפניו ית’. שע”י שנתרחקו ואח”כ מתקרבין מצד זה יש בחי’ הודאה שמודה על דבר הנוסף כענין הפעם אודה שנטלתי יותר מחלקי. וזה משמאל. [רמז לדבר הודאה גי’ שם אהי”ה שמשם הנסים. והלל והודאה שניהם גי’ אלקים וכל זה ידוע בסוד מצות נר חנוכה] ועמ”ש לקמן:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן