בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

המליכוני עליכם | שפת אמת לראש השנה – שנת תר”מ | כ”ח אלול ה’תש”פ

ו׳ תשרי תשפ״א

שפת אמת ראש השנה תר”מאיתא אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. כי באמת מלכות שמים הוא לכלל כל הבריאה ולבנ”י מיוחד ענין יצ”מ כמ”ש אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך. וחודש ניסן דכ’ החודש הזה לכם מיוחד לבנ”י כמ”ש למלכי ישראל מניסן מנינן. אכן גם חודש תשרי שהוא כלל הבריאה זה היום תחילת מעשיך נתן השי”ת לבנ”י כמ”ש למה התחיל בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו. וזה הוא ר”ה שנקרא כח מעשיו והוא חיות כל השנה. אמנם בנ”י צריכין ליקח זאת הבחינה בכח התעוררות שלהם כי יש בחי’ בנים ועבדים ובנ”י נקראו בנים למקום ב”ה. אכן צריכין להיות גם בבחי’ עבדים לקבל עול מלכותו ית’ בכלל כל הבריאה וז”ש אמרו לפני מלכיות כדי שגם בבחי’ מלכותו יהי’ מיוחד רק לבנ”י כנ”ל לתת להם נחלת גוים. וזה ענין שהוזכר במד’ אמור החטא על אבינו יעקב שלא רצה לעלות על הסולם כו’. כי בוודאי שורש בנ”י למעלה מזה. אך הי’ צריך לכנוס גם במדריגה זו כדי לקיים הבריאה. וכמו כן צריכין בנ”י בכל שנה לכנוס עצמו בכלל הבריאה ועל ידי זה מקיימין כל הבריאה וממילא ניתן להם נחלת גוים כנ”ל:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן