בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

ניצבים לפני ה’ אלוקיכם | שפת אמת לפרשת ניצבים וילך – פרשת ניצבים שנת תרלה | ב”א אלולnערב פרשת ניצבים וילך

כ״א אלול תש״פ

שפת אמת ניצבים שנת תרלה א”נ היום כולכם כו’. כי הכלל ישראל לעולם עומדין לפני הקב”ה והעבודה רק לכל פרט לבטל עצמו אל הכלל. וזה היום הוא בכל יום ויום. וגם מאחר שכ’ בתורה אתם נצבים. ושפת אמת תכון לעד כי אם הי’ הפסק לדבר לא הי’ נאמר זאת בתורה. ומצד זה יכולין כל הרשעים לחזור בתשובה כי החטא רק במקרה שנפרש מכללות ישראל ולכן יכול לחזור לשורשו כמאמר לירושת אבותי אני חוזר. וכתיב והשבות אל לבבך כו’ ושבת עד ה”א. פי’ שיש בכל איש ישראל נקודה מקודשת אליו ית’ והיא נשמת חיים רק ע”י החטאים מתרבה משא החומר וגשמיות על אור הנשמה וא”י להאיר. לכן בשבת זמן תשובה כי יש לכל א’ נשמה יתירה והוא התרבות כח הנשמה להאיר בגוף. וז”ש והשבות זאת הנקודה אל לבבך והוא התפשטות החיות בגוף כמאמר לבבך ב’ יצריך. וכפי מה שמחזיר כח הנשמה להיות מיושבת בגופו כמו כן מאיר כח הנשמה בשורשו למעלה. וכ’ ושבת עד ה”א דרשו חז”ל שמגעת עד כה”כ. וכמה רחוק זה החוטא מכסה”כ. ופ’ הדברים כי הקב”ה ברא מקומות מעוקמים גם בעולמות עליונים שיצטרכו תיקון ע”י עבודת האדם. ובל”ז לא הי’ שייכות חטא בעולם וכמו כן ע”י התשובה מתישבין אותן המקומות ליישר העקמימות וזה זכותו של בע”ת. וכל דבר תלוי במה שלמטה ממנו. נמצא זה השב מעורר חזרת כל המקומות להשיבם לדרך הישר. ועי”ז מתעוררין עולמות העליונים יותר ויותר עד שנאמר שמגעת עד כה”כ מגעת דייקא. לכן אחז”ל שכל יחיד ששב מביא רפואה לעולם:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן