בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

קדושת ישראל- שכינה ביניהם | שפת אמת לפרשת פנחס- תרמ”ז | י”ז בתמוז ה’תש”פnnעל גודל מעלת קדושת הבית היהודי וכמו שלכל יהודי יש אות בתורה, במנין השבטים בפרשת פנחס מתגלה שלכל יהודי יש גם אות בארץ ישראל – “לָאֵ֗לֶּה תֵּחָלֵ֥ק הָאָ֛רֶץ בְּנַחֲלָ֖ה בְּמִסְפַּ֥ר שֵׁמֽוֹת׃”

כ״ד תמוז תש״פ

שפת אמת במדבר פרשת פנחס שנה תרמזבענין המנין בפרשה זו דרשו חז”ל החנוכי שחתם השי”ת שמו עדות לישראל שהיו האומות אומרים אם בגופם שלטו המצרים כש”כ בנשותיהם. לבאר הענין כי כבר כתבנו במ”א כי המנוין בתחלת במדבר הי’ להעמיד כל אחד על חלקו בתורה. ומנין הזה להעמיד כל אחד על חלקו בא”י כמ”ש לאלה תחלק. וכמו שיש לכל אחד חלק ואות בתורה. כן יש לכל א’ ד”א בא”י. ולא לחנם חיבבו אבותינו הקדושים ומשה רבינו ע”ה א”י רק שיש לכל ד”א שבא”י אות מיוחד בתורה כמ”ש כח מעשיו הגיד כו’ והיא התורה עי”ז לתת להם נחלת גוים. והנה עד עתה בדור המדבר הי’ הנהגת מרע”ה לדבק בנ”י בשורש העליון בשמים והוריד לנו התורה משמים. ועתה התחיל בחי’ ארץ ישראל ותורה שבע”פ והיא התקונים שלמטה. כמ”ש ששם עלו שבטים. היינו שבנ”י זכו לתקן א”י שלמטה להיות כעיר שחוברה לה כו’. וזהו ענין שם י”ה שמעיד על ישראל ועל היחוס. דאיתא כשאיש ואשתו בקדושה שכינה ביניהם. ואם לאו ח”ו נשאר אש ואש בהסתלקות ב’ האותיות. והענין הוא דדרשו חז”ל בב’ אותיות אלו בי’ ה’ צור עולמים ביו”ד עוה”ב ובה’ עוה”ז. ומ”מ באדם כתיב וייצר ב’ יצירות היינו שבכח האדם להמשיך הארה מעוה”ב. והוא כח הזכר שמושך הנשמה מעולם העליון. וכח האשה לגמור תיקון הפעולה בעוה”ז. וכמו שהוא בפרט כן הוא בכלל דור המדבר והתורה הוא בחי’ היו”ד הציור שבעוה”ב בחי’ דכר. וא”י הוא גמר התיקון בעוה”ז בחי’ ה’ נוקבא. וזה עצמו הרמז מה שרמזו הרשעים אם בגופם שלטו קו”ח בנשותיהם. כי גאולת מצרים הי’ בנפלאות מפורסמים שראו הכל והעידו שלא ברצונם כי השי”ת גאל אותנו משם. אבל אמרו כי כח הקבלה בהכנת בנ”י עצמם שהיא בחי’ אשה נוקבא. בחי’ זו נתקלקל במצרים. וע”ז הי’ העדות שמוכנים הם בבחי’ הקבלה כנ”ל. וז”ש וזרעתי’ לי בארץ:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן