• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

התעוררות הנפש מזכות אבות - שפת אמת לפרשת וירא

טז' חשון תש"פלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבוע
עבור לתוכן העמוד